Considerațiuni cu privire la respectarea statutului juridic al persoanei în administrarea justiției
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
337 5
Ultima descărcare din IBN:
2020-01-03 23:18
SM ISO690:2012
MARIAN, Octavian. Considerațiuni cu privire la respectarea statutului juridic al persoanei în administrarea justiției. In: Legea şi Viaţa. 2014, nr. 5(269), pp. 24-33. ISSN 1810-309X.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Legea şi Viaţa
Numărul 5(269) / 2014 / ISSN 1810-309X

Considerațiuni cu privire la respectarea statutului juridic al persoanei în administrarea justiției

Pag. 24-33

Marian Octavian
 
Necunoscută, Moldova
 
Disponibil în IBN: 22 septembrie 2014


Rezumat

Protecţia statutului juridic al individului în sfera administrării justiţiei depinde în mare parte de modul de asigurare şi garantare a dreptului la apărare (sau altfel spus – dreptului la un proces echitabil), precum şi de asigurarea unui ansamblu de drepturi materiale, în procesul nemijlocit de aplicare a măsurilor privative de libertate, concepute spre a reduce la minimum riscul arbitrariului de către autorităţile statului. În articolul de faţă, sînt expuse unele reflecţii pe marginea problemei respectării statutului juridic al persoanei în administrarea justiţiei. Cu precădere, studiul este axat pe modul cum sînt garantate persoanei dreptul la apărare, dreptul la integritate fizică şi psihică, libertatea individuală în procesul de interacţiune cu autorităţile statului ce conlucrează în cadrul procesului complex de înfăptuire a justiţiei.

Protection of the legal status of the person in the field of administration of justice depends in large part on ensuring and guaranteeing the right to defense (in other words - the right to a fair trial), and ensuring a set of rights in the process of application of custodial measures designed to minimize the risk of arbitrariness by the state authorities. In this article we intend to expose some reflections on the issue of respect for the legal status of the person in the administration of justice. The study is mainly focused on how are guaranteed: the right to defense, the right to physical and mental integrity, freedom of the person in the process of interaction with government authorities that cooperate in administration of justice.

Cuvinte-cheie
statutul juridic al individului, dreptul la un proces echitabil, dreptul la integritate fizică şi psihică, libertatea individuală,

justiţie

Google Scholar Export

<meta name="citation_title" content="Considerațiuni cu privire la respectarea statutului juridic al persoanei în administrarea justiției">
<meta name="citation_author" content="Marian, Octavian">
<meta name="citation_publication_date" content="2014/05/01">
<meta name="citation_journal_title" content="Legea şi Viaţa">
<meta name="citation_volume" content="269">
<meta name="citation_issue" content="5">
<meta name="citation_firstpage" content="24">
<meta name="citation_lastpage" content="33">
<meta name="citation_pdf_url" content="https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/Consideratiuni%20cu%20privire%20la%20respectarea%20statutului%20juridic.pdf">