Tumorile vasculare ale pielii – parte componentă a tumorilor de origine mezenchimală
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
577 11
Ultima descărcare din IBN:
2020-04-11 12:17
SM ISO690:2012
MEREUŢĂ, Ion; IACOVLEVA, Iraida; HARŞTEA, Diana. Tumorile vasculare ale pielii – parte componentă a tumorilor de origine mezenchimală . In: Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”. 2010, nr. 4(11), pp. 190-195. ISSN 1857-1719.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Numărul 4(11) / 2010 / ISSN 1857-1719

Tumorile vasculare ale pielii – parte componentă a tumorilor de origine mezenchimală

Pag. 190-195

Mereuţă Ion, Iacovleva Iraida, Harştea Diana
 
IMSP Institutul Oncologic
 
Disponibil în IBN: 16 decembrie 2013


Rezumat

Vascular tumors of the skin – constituent part of the tumors of mesenchymal origin Cutaneous mesenchymal neoplasms are a heterogeneous group of relatively rare tumors, arising in the skin and characterized by clinicopathological heterogeneity. They show a broad range of differentiation that may reflect etiologic distinction.This article is limited to the vascular tumors of the skin, which are part of this large group of mesenchymal tumors. Benign vascular tumors of the skin are more frequent than their malignant counterparts. There are described some clinical, epidemiological and histopathological peculiarities of these neoplasms.

Neoplasmele cutanate mezenchimale reprezintă o grupă heterogenă de tumori relativ rare, ce apar în piele şi se caracterizează prin heterogentate clinico-patologică. Ele pot prezenta o gamă diversă de diferenţiere, ce reflectă distincţia lor din punct de vedere etiologic. Articolul se referă doar la tumorile vasculare ale pielii, care sunt parte a grupului vast de tumori mezenchimale. Tumorile vasculare benigne sunt mult mai frecvente decît cele maligne. Sunt descrise particularităţile clinice, epidemiologice şi histopatologice ale acestor tumori.