Rezultate şi complicaţii ale implantului de cristalin artificial de cameră anterioară
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
680 3
Ultima descărcare din IBN:
2020-05-23 17:05
SM ISO690:2012
JERU, Ion; GRUMEZA-PALII, Lucia; GRUMEZA-BOCANCEA, Victoria. Rezultate şi complicaţii ale implantului de cristalin artificial de cameră anterioară . In: Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”. 2010, nr. 4(11), pp. 435-438. ISSN 1857-1719.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Numărul 4(11) / 2010 / ISSN 1857-1719

Rezultate şi complicaţii ale implantului de cristalin artificial de cameră anterioară

Pag. 435-438

Jeru Ion, Grumeza-Palii Lucia, Grumeza-Bocancea Victoria
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 7 decembrie 2013


Rezumat

Results and complications of anterior chamber intraocular lenses The puprose of the study is to make a comparison in the evolution of anterior chamber intraocular lens (AC-IOL) per primam and per secundam. 120 patients have been operated in the Ophthalmology University Clinic in Chisinau during 2000-2009. Early and late postoperative complications were most frequent in the patients with AC-IOLs per primam.

Scopul lucrării este a analiza comparativ evoluţia cazurilor operate cu implant de cristalin artificial de cameră anterioară (IOL-CA) atât per primam cât şi per secundam. 120 pacienţi au fost operaţi în Clinica Oftalmologică Universitară din Chişinău în perioada 2000-2009. Complicaţiile postoperatorii imediate şi tardive au fost cele mai frecvente la pacienţii cu IOL-CA per primam.