Particularitatile de abord clinic si chirugical al corpilor straini intraoculari din fir de cupru
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
501 2
SM ISO690:2012
CORDUNEANU, Angela; BENDELIC, Eugeniu; PADUCA, Ala; NOVAC, Victoria. Particularitatile de abord clinic si chirugical al corpilor straini intraoculari din fir de cupru . In: Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”. 2010, nr. 4(11), pp. 427-431. ISSN 1857-1719.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Numărul 4(11) / 2010 / ISSN 1857-1719

Particularitatile de abord clinic si chirugical al corpilor straini intraoculari din fir de cupru

Pag. 427-431

Corduneanu Angela, Bendelic Eugeniu, Paduca Ala, Novac Victoria
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 14 decembrie 2013


Rezumat

Clinical and surgical particularities of intraocular foreign bodies The study included 16 patients (16 eyes) with ocular traumas complicated with intraocular foreign copper bodies. The authors described the particularities of such traumas, as been mainly in male children or young adults, caused by the riding whip manufactured from telephone cables. This type of traumas are complicated because the intraocular foreign copper body is nonmagnetic, representing a challenge for the classical magnet extraction. The medical care is being delayed by the children fear of telling the truth about being traumatized. The study detailed the post-traumatic complications, the surgical procedures applied in this patients and post-operative results.

Traumatismul orbitar şi ocular este o patologie frecventă, cu incidenţă relativ stabilă în ţările industrializate şi cu creştere continuă în ţările în curs de dezvoltare. Ca urmare a traumatismelor oculare, acuitatea vizuală se restabileşte doar numai la ½ din pacienţi, iar la 17,7% scade semnificativ. Fiecare al treilea pacient necesită o intervenţie chirurgicală [Oum B.S., 2004; Karaman K, 2004], dintre care fiecare al 7-lea pacient cu traumatism orbitar necesită eviscerare sau enucleare a globului ocular [Smith A.R., 2006]. Incidenţa anuală, raportată în diferite studii, constituie 8,9:100,000 populaţie la copii şi 15,5:100,000 populaţie la adulţi (1/3 reprezintând traumatisme oculare şi orbitare deschise) [Brophy M. ,2006; Smith A.R., 2006]. Corpii straini intraoculari însoţesc deseori traumatismele oculare şi pot duce la o mărire a morbidităţii oculare, şi astfel reprezentând circa 35% din numărul total. Conform datelor literaturii, incidenţa corpilor străini intraoculari magnetici este de: 85- 90% şi cei amagnetici de: 10-15% [Moisseiev J, Segev F, Harizman N, Arazi T, Rotenstreich Y,Assia EI.; 2001]. Specific pentru Republica Moldova este confecţionarea biciurilor din cabluri telefonice, ceea ce duce la un numar semnificativ de traumatism ocular asociat cu fire de cupru (amagnetice) intraoculare.