Eficacitatea tratamentului laser in comparaţie cu tratamentul chirurgical, medicamentos şi combinat al retinopatiei diabetice
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
644 2
Ultima descărcare din IBN:
2021-04-08 23:13
SM ISO690:2012
CUŞNIR, Vitalie. Eficacitatea tratamentului laser in comparaţie cu tratamentul chirurgical, medicamentos şi combinat al retinopatiei diabetice . In: Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”. 2010, nr. 4(11), pp. 443-447. ISSN 1857-1719.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Numărul 4(11) / 2010 / ISSN 1857-1719

Eficacitatea tratamentului laser in comparaţie cu tratamentul chirurgical, medicamentos şi combinat al retinopatiei diabetice

Pag. 443-447

Cuşnir Vitalie
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 7 decembrie 2013


Rezumat

Comparing the efficiency of laser treatment with surgical, drug and combined treatment of diabetic retinopathy In the work are presented the analysis of the efficiency and of the posibilities of laser treatment in diabetic retinopathy (DR) and a comparative evaluation of the efficiency of different types of treatment: laser, surgical, drug, combined in DR patients with associated pathologies, insulinodependent or insulinoindependent.

În lucrare este prezentată analiza eficacităţii şi a modalităţilor de tratament laser a retinopatiei diabetice (RD) şi evaluarea comparativă a eficacităţii diferitor tipuri de tratament: laser, chirurgical, medicamentos, mixt al RD la pacienţi cu diabet zaharat tip 2 insulinodependenţi (ID) sau insulinoindependenţi (IID) şi cu patologii asociate.