Realizări inovative în tratamentul hepatitei virale C la copii
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
693 4
Ultima descărcare din IBN:
2020-10-05 20:29
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616.36-002-053.2 (2)
Patologia sistemului digestiv. Tulburări ale tubului alimentar (1103)
SM ISO690:2012
SPÎNU, Constantin; RABA, Tatiana; GURIEV, Vladimir; SAJIN, Octavian; ISAC, Maria; SPÎNU, Igor. Realizări inovative în tratamentul hepatitei virale C la copii. In: Intellectus. 2014, nr. 2, pp. 96-100. ISSN 1810-7079.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Intellectus
Numărul 2 / 2014 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1857-0496

Realizări inovative în tratamentul hepatitei virale C la copii

Innovative Achievements in the Treatment of Viral Hepatitis C in Children.

Инновационные достижения в лечении гепатита С у детей.


CZU: 616.36-002-053.2
Pag. 96-100

Spînu Constantin, Raba Tatiana, Guriev Vladimir, Sajin Octavian, Isac Maria, Spînu Igor
 
Centrul Naţional de Sanătate Publică
 
Disponibil în IBN: 29 august 2014


Rezumat

Evaluarea clinică a eficacităţii preparatului Pacovirină (forma medicamentoasă capsule) și a preparatului Capsicozidă (forma medicamentoasă comprimate) pe un lot de 17 bolnavi a demonstrat că administrarea concomitentă a acestora au avut o acţiune pozitivă asupra manifestării principalelor semne clinice, ale sindroamelor asteno-vegetativ şi dispeptic, care au dispărut la un număr semnificativ de bolnavi. La majoritatea absolută a pacienţilor aflaţi în studiu s-a observat micşorarea dimensiunilor ficatului, apreciate palpator. Totodată, la pacienţii care au primit tratament cu Pacovirină și Capsicozidă în lotul experimental dinamica pozitivă a indicilor paraclinici (activităţii ALAT, ASAT şi γGTP) a fost mai pronunţată.

Clinical evaluation of the effectiveness of Pacovirin preparation (capsule dosage form) and Capsicoside preparation (tablet dosage form) in a group of 17 patients showed that their coadministration had a positive effect on the manifestation of the main clinical signs of the astheno-vegetative and dyspeptic syndromes which disappeared from a significant number of patients. In the absolute majority of patients in the study was observed the decrease in the liver size, appreciated to the touch. However, in patients who received Pacovirin and Capsicoside treatment in the experimental group the positive dynamics of paraclinical indices (ALT, AST and γGTP activity) was more pronounced.

Клиническая оценка эффективности препарата Pacovirin (лекарственная форма - капсулы) и Capsicozid (лекарствен- ная форма - таблетки) в группе из 17 больных показали, что их совместное введение оказало положительное влияние на основные клинические признаки, на астено-вегетативный и диспепсический синдромы, которые исчезли у значительного числа пациентов. У абсолютного большинства пациентов в исследовании наблюдалось уменьшение размера печени. Также, у пациентов, получавших лечение в экспериментальной группе вышеназванными препаратами, положительная динамика параклинических показателей (ALAT, ASAT şi γGTP) была более выраженной.