Specificul solurilor bazinului de recepţie „Negrea” şi impactul acestuia asupra eroziunii
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
375 3
Ultima descărcare din IBN:
2018-11-14 09:42
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
631.4(478) (38)
Știința solului. Pedologie. Cercetări pedologice (309)
SM ISO690:2012
COJOCARU, Olesea. Specificul solurilor bazinului de recepţie „Negrea” şi impactul acestuia asupra eroziunii. In: Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2014, nr. 2(33), pp. 70-73. ISSN 1857-0461.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Numărul 2(33) / 2014 / ISSN 1857-0461

Specificul solurilor bazinului de recepţie „Negrea” şi impactul acestuia asupra eroziunii

CZU: 631.4(478)
Pag. 70-73

Cojocaru Olesea
 
Institutul de Pedologie, Agrochimie si Protectie a Solului „Nicolae Dimo”
 
Disponibil în IBN: 19 august 2014


Rezumat

In conditions of Moldova, the complicated geomorphological structure, one of the processes that have caused and causes deterioration in the present intensive soil cover, the default ambient environment is soil erosion. Purpose of the study was to evaluate the morphological composition and chemical characteristics of soils with different degree of erosion from reception basin „Negrea” carried out based on the data of the six principal soil profiles. The data obtained confi rmed that catchment erosion territory „Negrea” is the main factor irrecoverable destruction of agricultural soil profi le and reduced their production capacity.

În condiţiile Moldovei, cu o structură geomorfologică complicată, unul din procesele ce au cauzat şi cauzează şi în prezent o deteriorare intensivă a învelişului de sol, implicit şi a mediului ambiant, este eroziunea solului. Scopul studiului a fost de a evalua conţinutul de humus şi însuşirile chimice ale solurilor cu diferit grad de erodare din bazinul de recepţie „Negrea” în baza datelor pentru 6 profi - le principale de sol. Datele obţinute au confirmat că eroziunea pe teritoriul bazinului de recepţie „Negrea” este factorul principal de distrugere irecuperabilă a profilului solurilor agricole şi de diminuare a capacităţii de producţie a acestora.

Cuvinte-cheie
caracteristicile chimice, grad de erodare, structură geomorfologică,

eroziune