Integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană: percepţii şi atitudini ale populaţiei
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
719 6
Ultima descărcare din IBN:
2022-07-16 10:34
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
316.654:327(478+4) (2)
Psihologie socială (737)
Relații internaționale. Politică internațională. Activitate internațională. Politică externă (1210)
SM ISO690:2012
MÎNDRU, Valeriu; PERU-BALAN, Aurelia. Integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană: percepţii şi atitudini ale populaţiei. In: Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2014, nr. 2(33), pp. 89-93. ISSN 1857-0461.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Numărul 2(33) / 2014 / ISSN 1857-0461 /ISSNe 2587-3687

Integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană: percepţii şi atitudini ale populaţiei
CZU: 316.654:327(478+4)

Pag. 89-93

Mîndru Valeriu, Peru-Balan Aurelia
 
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
 
Disponibil în IBN: 18 august 2014


Rezumat

The article analyzed the evolution of perceptions and attitudes of the population about European integration of Moldova. According to sociological investigations, the support of the European vector by citizens of Moldova did not had in the past decade a consistent trend in ranging from 68% in 2003, 76% – in 2007 and up to 48% in present. Study finds not only divergent expectations in the beliefs of the population, or more precisely, in perception of benefits and costs of European integration but also poor information of citizens about the ,,Europeanization” process. Consequently, the Moldovan society is pretty fragmented and inconsistent in terms of supporting the European vector.

În articol este analizată evoluţia percepţiilor şi atitudinilor populaţiei privind apropierea şi integrarea europeană a Republicii Moldova. Potrivit datelor investigaţiilor sociologice, susţinerea vectorului european de către cetăţenii Moldovei nu a avut în ultimii zece ani o tendinţă constantă, variind de la 68% în anul 2003, 76% – în anul 2007 şi până la 48% în prezent. Studiul constată nu numai divergenţa aşteptărilor şi convingerilor populaţiei, sau mai exact, a percepţiei benefi ciilor şi costurilor legate de integrarea europeană, dar şi informarea proastă a cetăţenilor asupra procesului de ,,europenizare”. Drept consecinţă, societatea moldovenească este destul de fragmentată, inconsecventă în ceea ce priveşte susţinerea vectorului european.

Cuvinte-cheie
integrare europeană, partide politice, Uniunea Europeană,

leadership