Impactul schimbărilor de climă asupra productivităţii unor culturi agricole
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
324 5
Ultima descărcare din IBN:
2020-05-26 16:35
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
551.583:631.15(478) (1)
Meteorologie (189)
Conducerea și organizarea fermelor (226)
SM ISO690:2012
NEDEALCOV, Maria. Impactul schimbărilor de climă asupra productivităţii unor culturi agricole. In: Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2014, nr. 2(33), pp. 62-65. ISSN 1857-0461.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Numărul 2(33) / 2014 / ISSN 1857-0461

Impactul schimbărilor de climă asupra productivităţii unor culturi agricole

CZU: 551.583:631.15(478)
Pag. 62-65

Nedealcov Maria
 
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
 
Disponibil în IBN: 18 august 2014


Rezumat

According to the latest evaluation report on the climate change, issued under auspice of the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC, 2013) „Current climate change already have a signifi cant impact on the natural ecosystems.” In the Republic of Moldova, regardless of the limited area (33300 square kilometers), regional climate change represents one of the major threats to sustainable development and is one of the biggest environmental problems, with negative consequences for the national economy.

Comisia Interguvernamentală pentru Schimbări Climatice, în ultimul său raport de evaluare (IPCC, 2013), relevă că schimbările climatice recente deja au un impact semnificativ asupra ecosistemelor naturale. În Republica Moldova, în ciuda suprafeţei sale limitate (33 300 km2), schimbarea climei reprezintă una dintre ameninţările majore la adresa dezvoltării durabile şi este una dintre cele mai mari probleme de mediu, cu posibile consecinţe negative asupra economiei naţionale.

Cuvinte-cheie
schimbarea climei, agricultură, dezvoltare durabilă,

impact