Arhetipul şi brandingul politic: premise culturale în persuasiune
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
430 35
Ultima descărcare din IBN:
2020-05-31 15:20
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
32.019.51 (29)
Politică (1693)
SM ISO690:2012
PERU-BALAN, Aurelia. Arhetipul şi brandingul politic: premise culturale în persuasiune. In: Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2014, nr. 2(33), pp. 94-101. ISSN 1857-0461.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Numărul 2(33) / 2014 / ISSN 1857-0461

Arhetipul şi brandingul politic: premise culturale în persuasiune

CZU: 32.019.51
Pag. 94-101

Peru-Balan Aurelia
 
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
 
Disponibil în IBN: 18 august 2014


Rezumat

The political brand became a crucial concept in the science of political communication and the field of political PR.That is why there is a direct link between the national archetypes and the political brand. A simple definition of the political brand states that it is represented by the totality of signs and personality features which mass-media refers to in the political audience towards a person constantly engaged in political activities. In fact, the political image brand is a simple synthesis, an image composed of two-three major features which have the role to position a political personality in the mind of voters once for all. The most common political brands are the heads of states. The present study analyzes the way Mircea Snegur, the president of the Republic of Moldova, became the parent of the nation, how the communist Voronin acquired the image of the rescuer during his office and euro-communist – at the end of his office by promoting an anti-Romanian rhetoric. In Romania, Ceausescu considered himself a national shepherd, Constantinescu – the president of procrastination and Basescu – the playful president.

Brandul politic a devenit un concept determinant în ştiinţa despre comunicarea politică şi PR-ul politic. Există o legătură directă între arhetipurile naţionale şi brandul politic. Brandul politic este o sinteză simplistă, o fi gură compusă din două-trei trăsături majore care poziţionează o personalitate politică în mintea electoratului, odată pentru totdeauna. Cel mai uşor se transformă în branduri politice şefii de stat. Vedem în articolul propus cum primul preşedintele al Republicii Moldova, M. Snegur, a devenit un părinte al naţiunii, un simbol al unităţii naţionale; comunistul V. Voronin pe durata mandatelor sale a avut imaginea de salvator, apoi de euro-comunist, iar spre final de mandat având o retorică românofobă. În România, Ceauşescu se credea un baci naţional, geniu al Carpaţilor, preşedintele Constantinescu a fost un preşedinte al tergiversării, iar Băsescu este poziţionat ca un preşedintele-jucător.

Cuvinte-cheie
brand politic, PR politic, Snegur,

massmedia