Failed humour and its effects in conversation: a case study
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
696 25
Ultima descărcare din IBN:
2022-06-18 08:46
SM ISO690:2012
BOGDAN, Silvia. Failed humour and its effects in conversation: a case study. In: Limbaj şi context. Revista internaţională de lingvistică, semiotică şi ştiinţă literară. 2014, nr. 1, pp. 37-47. ISSN 1857-4149.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Limbaj şi context. Revista internaţională de lingvistică, semiotică şi ştiinţă literară
Numărul 1 / 2014 / ISSN 1857-4149

Failed humour and its effects in conversation: a case study

Pag. 37-47

Bogdan Silvia
 
"Alecu Russo" State University of Balti
 
Disponibil în IBN: 6 august 2014


Rezumat

Since humor is seen as an important socio-pragmatic discursive strategy, it may be assigned a significant role in regulating conversations. However, humor does not always have positive effects on the on-going conversations and its participants. It may also offend the interlocutors bringing about misunderstanding and confusion in communication, especially, when humor is ill-intended. Such instances of humor are referred to as failed humor, as what seems funny to the speaker may appear very rude to the hearer. The present article addresses the issue of failed humor and aims at analyzing the cases of unperceived as well as rejected humor in verbal interaction. Humor is generally unsuccessful when there is incongruity between the interlocutors’ speaking styles, resulting in an opposition between what is meant and how it is perceived.

Umorul, una dintre strategiile socio-pragmatice semnificative, joacă un rol deosebit în reglementarea conversaţiei cotidiene. În pofida acestui fapt, umorul nu are întotdeauna efecte pozitive asupra interactanţilor. Umorul îi poate afecta pe aceştea, iar acest lucru introduce deseori neînţelegere sau chiar confuzie în conversaţie, ducând deseori la insuccesul în comunicare. Or, ceea ce este amuzant pentru emiţător poate fi nepoliticos sau chiar ofensator pentru receptor. În prezentul articol, abordăm problema insuccesului în comunicare prin prisma umorului neperceput sau chiar respins. Cercetarea se axează pe filmul american „Meet the Fockers”. Insuccesul în conversaţie şi, respectiv, cazurile de umor ratat se înregistrează în situaţia când persistă un dezacord între stilurile de exprimare verbală ale interactanţilor.

Cuvinte-cheie
failed humor, unperceived humor, rejected humor, unsuccessful conversation