Bегетативные расстройства у больных сахарным диабетом
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
442 0
SM ISO690:2012
CERNEI, Alexandru; FAIEZ, Alsato. Bегетативные расстройства у больных сахарным диабетом. In: Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”. 2010, nr. 3(11), pp. 603-610. ISSN 1857-1719.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Numărul 3(11) / 2010 / ISSN 1857-1719

Bегетативные расстройства у больных сахарным диабетом

Pag. 603-610

Cernei Alexandru, Faiez Alsato
 
Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану
 
Disponibil în IBN: 14 decembrie 2013


Rezumat

Autonomic disorders by patients with diabetes mellitus Diabetic neuropathy (DN) is a neurological disorder caused by consequences of a primary disease - diabetes mellitus. Diabetic neuropathy (DN) leads to a variety of autonomic disorders, severity of which depends on the specific destruction of nerve structures. We examined 45 persons (25 patients with diabetes who had DN, 10 healthy and 10 patients with diabetes, who don't had DN). Patients with DN were identified hyperventilation disorders, respiratory and the sympathetic nervous system disorders, high frequency of anxiety and depression.

Neuropatia diabetică este o complicatie a maladiei primare – diabet zaharat. Neuropatia diabetică conduce la diferite dereglări vegetative, severitatea cărora depinde de gradul de afectare a structurilor nervoase specifice. Au fost examinate 45 persoane (25 bolnavi de diabet zaharat cu polineuropatie, 10 bolnavi de diabet zaharat, dar la care nu-a fost depistată polineuropatie, si 10 voluntari sănătoşi). La bolnavi cu polineuropatie au fost depistate dereglări hiperventilatorii, simptome de afectare a sistemului respirator, sistemului nervos simpatic, frecvenţa înaltă a anxietăţii şi depresiei.