Strategiile de management al personalului la întreprinderile din Republica Moldova: rezultatele cercetării
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
471 2
Ultima descărcare din IBN:
2018-11-09 14:07
SM ISO690:2012
MOVILĂ, Irina. Strategiile de management al personalului la întreprinderile din Republica Moldova: rezultatele cercetării. In: Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova. 2014, nr. 1, pp. 81-84. ISSN 1857-1433.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Numărul 1 / 2014 / ISSN 1857-1433

Strategiile de management al personalului la întreprinderile din Republica Moldova: rezultatele cercetării

Pag. 81-84

Movilă Irina
 
Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
 
Disponibil în IBN: 30 iunie 2014


Rezumat

The dynamism of market attitudes and competition focuses on the management of the enterprises, on use of strategic principles of management by the personnel. The personnel’s management strategy forms a part of the general strategy of the enterprise and a consequence of planning of its activity in the long term. As a result of the lead researches it has been established, that the personnel’s management strategy, used at the Moldavian enterprises, has some shortcomings..

Cuvinte-cheie
the personnel, marketing of the personnel.,

Competitiveness, innovations