Recunoaşterea Stroke-ului de către populaţia generală: cunoaşterea factorilor de risc şi al semnelor-alertă de către populaţia adultă. revista literaturii
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
415 0
SM ISO690:2012
GRUMEZA, Alexandru. Recunoaşterea Stroke-ului de către populaţia generală: cunoaşterea factorilor de risc şi al semnelor-alertă de către populaţia adultă. revista literaturii . In: Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”. 2010, nr. 3(11), pp. 569-573. ISSN 1857-1719.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Numărul 3(11) / 2010 / ISSN 1857-1719

Recunoaşterea Stroke-ului de către populaţia generală: cunoaşterea factorilor de risc şi al semnelor-alertă de către populaţia adultă. revista literaturii

Pag. 569-573

Grumeza Alexandru
 
IMSP Institutul de Neurologie si Neurochirurgie
 
Disponibil în IBN: 14 decembrie 2013


Rezumat

Stroke awareness in general population: knowledge of warning signs and risk factors in adult population. Literature review Stroke is third worldwide cause of death and importance of all stroke issues couldn’t be underestimated. Expression time is brain used in stroke management underline the importance of early patient addressability, which rely on good knowledge of stroke warning signs and risk factors in general population. High stroke awareness in population is essential for morbidity and mortality reduction. Level of knowledge of stroke warning signs and risk factors differ from country to country and depends on demographic parameters, social and economic parameters, but it seems that in any country there is place for improvement in stroke awareness.

Stroke-ul reprezintă a treia ca frecvenţă cauză de deces în lume şi importanţă tuturor aspectelor de cunoaştere a acestei probleme nu poate fi subestimată. Deoarece expresia “timpul este creier” descrie cât de importantă este adresarea precoce a pacientului la apariţia semnelor de debut al stroke-ului, cunoaşterea acestora precum şi a factorilor de risc de către populaţia generală este esenţială pentru reducerea morbidităţii şi mortalităţii. Nivelul de cunoaştere a semnelor de alertă şi a factorilor de risc în populaţia generală variază în dependenţă de ţară, indicii demografici, indicii socio-economici, dar pare a avea rezerve pentru mai bine pretutindeni.