Преобразовательная система транспортного электропривода повышенной мощности с алгоритмами синхронной модуляции
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
639 0
SM ISO690:2012
ОЛЕЩУК, В.И.; ERMURAŢCHII, Vladimir. Преобразовательная система транспортного электропривода повышенной мощности с алгоритмами синхронной модуляции. In: Problemele Energeticii Regionale. 2014, nr. 1(24), pp. 26-40. ISSN 1857-0070.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Problemele Energeticii Regionale
Numărul 1(24) / 2014 / ISSN 1857-0070

Преобразовательная система транспортного электропривода повышенной мощности с алгоритмами синхронной модуляции

Pag. 26-40

Олещук В.И., Ermuraţchii Vladimir
 
Институт энергетики АНМ
 
Disponibil în IBN: 20 iunie 2014


Rezumat

Алгоритмы синхронной векторной широтноимпульсной модуляции адаптированы применительно к использованию в шестифазной преобразовательной системе транспортного назначения с разомкнутыми обмотками асинхронного электродвигателя, питающихся от нескольких автономных инверторов напряжения. Выполнено моделирование процессов в системах на базе MATLAB-пакета прикладных программ. Показано, что использование алгоритмов синхронной векторной модуляции позволяет обеспечить симметрию фазного выходного напряжения при любых (в том числе дробных) соотношениях между частотой коммутации вентилей и выходной частотой системы, а также при любых соотношениях амплитуд четырех источников постоянного тока, питающих систему. При этом в спектре фазного напряжения на всем диапазоне регулирования отсутствуют четные гармоники и субгармоники (основ ной частоты), что является особенно важным для электроприводов для транспортных систем средней и большой мощности.

Algoritmii de modulare vectoria lă sincronă au fost adaptaţi pentru a fi utilizaţi în sistemul de conversie cu saşe faze destinat transportului cu înfăşurările deschise a motorului electric asincron, alimentate de la câteva convetizoare de tensiune. S-a efectuat modelarea proceselor în sisteme în baza pachetului de programe MATLAB. S-a demonstrat, că utilizarea algorit milor de modulare vectoria lă sincronă permite asigurarea simetriei tensiunei de ieşire pe fa ze pentru orice raport între frecvenţa de comutaţie a cheilor şi a frecvenţei de bază a sistemului, precum şi o rice alt raport dintre amplitudinile celor patru surse de alimentare în curent continuu. În acest caz în spectrul tensiunii de fază pentru toată banda de reglare lipsesc armonicile pare şi subarmonicile (a frecvenţei de bază), ceea ce este important pentru acţionările electrice în transportul electric de putere medie şi mare.

Schemes of synchronous space-vector modulation have been adapted for control of split-phase drive for electric vehicle with open-end windings of induction motor, supplied by several voltage source inverters. MATLAB-based simulation of processes in this system has been executed. It has been shown, that the use of algorithms of synchronous modulation provides symmetry of phase voltage waveforms for any ratio between the switching frequency and fundamental frequency, and for any voltage magnitudes of dc -sources. Spectra of the phase voltage of system do not contain even harmonics and subharmonics (of the fundamental frequency), which is especially important for drives for the medium-power and high-power electric vehicles.

Cuvinte-cheie
Регулируемый электропривод транспортного назначения, автономные инверторы напряжения, векторная широтно-импульсная модуляция

Dublin Core Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<oai_dc:dc xmlns:dc='http://purl.org/dc/elements/1.1/' xmlns:oai_dc='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd'>
<dc:creator>Oleşciuc, V.I.</dc:creator>
<dc:creator>Ermuraţchii, V.V.</dc:creator>
<dc:date>2014-01-01</dc:date>
<dc:description xml:lang='ru'>Алгоритмы синхронной векторной широтноимпульсной модуляции
адаптированы применительно к использованию в шестифазной преобразовательной системе транспортного назначения с разомкнутыми обмотками асинхронного электродвигателя, питающихся от нескольких автономных инверторов напряжения. Выполнено моделирование процессов в системах на базе MATLAB-пакета прикладных программ. Показано, что использование алгоритмов синхронной векторной модуляции позволяет обеспечить симметрию фазного выходного напряжения при любых (в том числе дробных) соотношениях между частотой коммутации вентилей и выходной частотой системы, а также при любых соотношениях амплитуд четырех источников постоянного тока, питающих систему. При этом в спектре фазного напряжения на всем диапазоне регулирования отсутствуют четные гармоники и субгармоники (основ ной частоты), что является особенно важным для электроприводов для транспортных систем средней и большой мощности.</dc:description>
<dc:description xml:lang='ro'>Algoritmii de modulare vectoria lă sincronă au fost adaptaţi pentru a fi utilizaţi în sistemul de conversie cu saşe faze destinat transportului cu înfăşurările deschise a motorului electric asincron, alimentate de la câteva convetizoare de tensiune. S-a efectuat modelarea proceselor în sisteme în baza pachetului de programe MATLAB. S-a demonstrat, că utilizarea algorit milor de modulare vectoria lă sincronă permite asigurarea
simetriei tensiunei de ieşire pe fa ze pentru orice raport între frecvenţa de comutaţie a cheilor şi a frecvenţei de bază a sistemului, precum şi o rice alt raport dintre amplitudinile celor patru surse de alimentare în curent continuu. În acest caz în spectrul tensiunii de fază pentru toată banda de reglare lipsesc armonicile pare şi subarmonicile (a frecvenţei de bază), ceea ce este important pentru acţionările electrice în transportul electric de putere medie şi mare.</dc:description>
<dc:description xml:lang='en'>Schemes of synchronous space-vector modulation have been adapted for control of split-phase drive for electric vehicle with open-end windings of induction motor, supplied by several voltage source inverters. MATLAB-based simulation of processes in this system has been executed. It has been shown, that the use of
algorithms of synchronous modulation provides symmetry of phase voltage waveforms for any ratio between the switching frequency and fundamental frequency, and for any voltage magnitudes of dc -sources. Spectra of the phase voltage of system do not contain even harmonics and subharmonics (of the fundamental frequency), which is especially important for drives for the medium-power and high-power electric vehicles.</dc:description>
<dc:source>Problemele Energeticii Regionale 24 (1) 26-40</dc:source>
<dc:subject>Регулируемый электропривод транспортного назначения</dc:subject>
<dc:subject>автономные инверторы напряжения</dc:subject>
<dc:subject>векторная широтно-импульсная модуляция</dc:subject>
<dc:title>Преобразовательная система транспортного
электропривода повышенной мощности с
алгоритмами синхронной модуляции</dc:title>
<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
</oai_dc:dc>