Исследование особых режимов трехфазных трехстержневых автотрансформаторов
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
673 1
Ultima descărcare din IBN:
2015-11-02 18:58
SM ISO690:2012
БОШНЯГА, В.A. ; СУСЛОВ, В.М.. Исследование особых режимов трехфазных трехстержневых автотрансформаторов . In: Problemele Energeticii Regionale. 2014, nr. 1(24), pp. 41-50. ISSN 1857-0070.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Problemele Energeticii Regionale
Numărul 1(24) / 2014 / ISSN 1857-0070

Исследование особых режимов трехфазных трехстержневых автотрансформаторов

Pag. 41-50

Бошняга В.A. , Суслов В.М.
 
Институт энергетики АНМ
 
Disponibil în IBN: 20 iunie 2014


Rezumat

На основе предложенной ранее модели проведены расчеты и изучены особенности установившихся особых несимметричных режимов работы трехфазного силового автотрансформатора с трехстержневой конструкцией магнитопровода с третичной обмоткой, соединенной в треугольник. Расчеты проведены с учетом электромагнитной связи обмоток, расположенных на различных стержнях. Рассчитаны модули и углы векторов токов и напряжений в обмотках автотрансформатора при обрыве одной из фаз питающего напряжения и ее одновременном коротком замыкании на землю со стороны АТ, по этим данным построены векторные диаграммы, дающие наглядное представление об особенностях таких режимов. Рассмотренный режим при заземленной нейтрали характеризуется возникновением значительных токов во всех обмотках, такого же порядка, что и номинальные токи. Напряжения обмоток при этом изменяются незначительно по сравнению с номинальными величинами, за исключением закороченной фазы. Кроме того, возникает заметный поток нулевой последовательности, что может привести к дополнительному нагреву АТ. При разземлении нейтрали в рассмотренном режиме его особенности связаны с наличием или отсутствием нагрузки на стороне СН. При отсутствии нагрузки реализуется режим намагничивания АТ с малыми токами и значительным смещением нейтрали, а при ее наличии, несмотря на отсутствие тока в нейтрали, появляется поток нулевой последовательности и токи в обмотках, сравнимые с номинальными. В общем случае, токи данного повреждения (как и в предыдущем случае) значительно меньше обычных токов к.з., и недостаточны для срабатывания релейной защиты, что может потребовать принятия дополнительных мер для защиты от подобных повреждений.

În baza modelului propus anterior sunt investigate modurile speciale permanente asimetrice a autotransformatorului de putere trifazat cu miez din trei tije şi cu bobina tetiara, conectată in treungi. Calculile au fost efectuate, ţinând cont de cuplarea electromagnetică dintre înfăşurările, situate pe diferite tije. Sunt calculate modulele şi fazele vectorilor de curent şi tensiune în bobinele autotransformatorului la ruperea unei faze şi scurtcircuitul ei la pămint din partea autotransformatorului; reeşind din date obţinute, au fost construite diagrame vectoriale, care prezintă o viziune clara despre particularităţile acestor regime. Regimul calculat cu punctu neutru, pus la pămint, se caracterizeaza prin apariţia curenţilor esenţiali, de aceiaşi mărime, ca şi curenţii nominali. Adăugator la aceasta, apare fluxul magnetic de secvenţă homopolară, ce poate duce la incălzirea adăugătoare al AT. Curenţii, care apar la asemenea defecte, sunt mult mai mici, decît curenţii de scurt circuit, si deci, nu sunt suficienţi pentru declanşarea protecţiei prin relee, fapt, care poate duce la necesitatea aplicării masurilor speciale pentru protecţia în asa regime.

On the base of earlier proposed model calculations were made and were investigated peculiarities of special asymmetric modes of three-phase three legs autotransformer (AT) with tertiary winding, connected in triangle. Calculations were carried out taking into account the electromagnetic coupling of coils, located on different legs. Modules and angles of currents and voltages vectors in autotransformer windings were calculated at breakage of one of the phases of the supply voltage and its simultaneous fault to ground at the side of AT. Based on these data vector diagrams were constructed, which give a visual representation of specific features of such regimes. Considered mode at grounded neutral is characterized by the occurrence of significant currents of the same value in all windings, app. equal to nominal current. Voltage of the windings varies slightly from the nominal values, except for the short-circuited phase. Furthermore, there is a considerable flow of the zero sequence flux, which may lead to additional heating of AT. At ungrounded neutral in this particular mode and absence of load on the secondary AT side, only a small magnetizing currents flows and neutral is significantly displaced. If the load is present, despite of the absence of the current in the neutral, currents in the windings, comparable with the nominal one appeared, also zero sequence flux appeared. In the general case, the currents of this failure (as in the previous case) are much smaller, than the usual short-circuit currents, so are insufficient to trigger the relay protection, this may require additional measures to protect AT against such damage.

Cuvinte-cheie
Модель трансформатора,

особые несимметричные режимы, автотрансформатор

Dublin Core Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<oai_dc:dc xmlns:dc='http://purl.org/dc/elements/1.1/' xmlns:oai_dc='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd'>
<dc:creator>Boşneaga, V.A.</dc:creator>
<dc:creator>Suslov, V.M.</dc:creator>
<dc:date>2014-01-01</dc:date>
<dc:description xml:lang='ru'>На основе предложенной ранее модели проведены расчеты и изучены
особенности установившихся особых несимметричных режимов работы трехфазного силового автотрансформатора с трехстержневой конструкцией магнитопровода с третичной обмоткой, соединенной в треугольник. Расчеты проведены с учетом электромагнитной связи обмоток, расположенных на различных стержнях. Рассчитаны модули и углы векторов токов и напряжений в обмотках автотрансформатора при обрыве одной из фаз питающего напряжения и ее одновременном коротком замыкании на землю со стороны АТ, по этим данным построены векторные диаграммы, дающие наглядное представление об особенностях таких режимов. Рассмотренный режим при заземленной нейтрали характеризуется возникновением значительных токов во всех обмотках, такого же порядка, что и номинальные токи. Напряжения обмоток при этом изменяются незначительно по сравнению с номинальными величинами, за исключением закороченной фазы. Кроме того, возникает заметный поток нулевой последовательности, что может привести к дополнительному нагреву АТ. При разземлении нейтрали в рассмотренном режиме его особенности связаны с наличием или отсутствием нагрузки на стороне СН. При отсутствии нагрузки реализуется режим намагничивания АТ с малыми токами и значительным смещением нейтрали, а при ее наличии, несмотря на отсутствие тока в нейтрали, появляется поток нулевой последовательности и токи в обмотках, сравнимые с номинальными. В общем случае, токи данного повреждения (как и в предыдущем случае) значительно меньше обычных токов к.з., и недостаточны для срабатывания релейной защиты, что может потребовать принятия дополнительных мер для защиты от подобных повреждений.</dc:description>
<dc:description xml:lang='ro'>În baza modelului propus anterior sunt investigate modurile speciale permanente asimetrice a autotransformatorului de putere trifazat cu miez din trei tije şi cu bobina tetiara, conectată in treungi. Calculile au fost efectuate, ţinând cont de cuplarea electromagnetică dintre înfăşurările, situate pe diferite tije. Sunt calculate modulele şi fazele vectorilor de curent şi tensiune în bobinele autotransformatorului la ruperea unei faze şi scurtcircuitul ei la pămint din partea autotransformatorului; reeşind din date obţinute, au fost construite diagrame vectoriale, care prezintă o viziune clara despre particularităţile acestor regime. Regimul calculat cu punctu neutru, pus la pămint, se caracterizeaza prin apariţia curenţilor esenţiali, de aceiaşi mărime, ca şi curenţii nominali. Adăugator la aceasta, apare fluxul magnetic de secvenţă homopolară, ce poate duce la incălzirea adăugătoare al AT. Curenţii, care apar la asemenea defecte, sunt mult mai mici, decît curenţii de scurt circuit, si deci, nu sunt suficienţi pentru declanşarea protecţiei prin relee, fapt, care poate duce la necesitatea aplicării masurilor speciale pentru protecţia în asa regime.</dc:description>
<dc:description xml:lang='en'>On the base of earlier proposed model calculations were made and were investigated peculiarities of special asymmetric modes of three-phase three legs autotransformer (AT) with tertiary winding, connected in triangle. Calculations were carried out taking into account the electromagnetic coupling of coils, located on different legs. Modules and angles of currents and voltages vectors in autotransformer windings were calculated at breakage of one of the phases of the supply voltage and its simultaneous fault to ground at the side of AT. Based on these data vector diagrams were constructed, which give a visual representation of specific features of such regimes. Considered mode at grounded neutral is characterized by the occurrence of significant currents of the same value in all windings, app. equal to nominal current. Voltage of the windings varies slightly from the nominal values, except for the short-circuited phase. Furthermore, there is a considerable flow of the zero sequence flux, which may lead to additional heating of AT. At ungrounded neutral in this particular mode and absence of load on the secondary AT side, only a small magnetizing currents flows and neutral is significantly displaced. If the load is present, despite of the absence of the current in the neutral, currents in the windings, comparable with the nominal one appeared, also zero sequence flux appeared. In the general case, the currents of this failure (as in the previous case) are much smaller, than the usual short-circuit currents, so are insufficient to trigger the relay protection, this may require additional measures to protect AT against such damage.</dc:description>
<dc:source>Problemele Energeticii Regionale 24 (1) 41-50</dc:source>
<dc:subject>Модель трансформатора</dc:subject>
<dc:subject>особые несимметричные режимы</dc:subject>
<dc:subject>автотрансформатор</dc:subject>
<dc:title>Исследование особых режимов трехфазных трехстержневых автотрансформаторов </dc:title>
<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
</oai_dc:dc>