Анализ энергетических показателей традиционного редукторного подъемного механизма пассажирского лифта с двухскоростным асинхронным двигателем
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
532 2
Ultima descărcare din IBN:
2020-09-02 20:06
SM ISO690:2012
БОЙКО, А.О.. Анализ энергетических показателей традиционного редукторного подъемного механизма пассажирского лифта с двухскоростным асинхронным двигателем . In: Problemele Energeticii Regionale. 2014, nr. 1(24), pp. 17-25. ISSN 1857-0070.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Problemele Energeticii Regionale
Numărul 1(24) / 2014 / ISSN 1857-0070

Анализ энергетических показателей традиционного редукторного подъемного механизма пассажирского лифта с двухскоростным асинхронным двигателем

Pag. 17-25

Бойко А.О.
 
Одесский национальный политехнический университет
 
Disponibil în IBN: 20 iunie 2014


Rezumat

В статье предложена методика математического описания и исследования двухскоростного асинхронного электропривода пассажирского лифта. Уделено внимание описанию нелинейных параметров асинхронного электрического двигателя и детальному анализу его энергетики. Приведена математическая модель и описаны ее элементы. Представлены результаты исследования качества электромеханического преобразования энергии в механизме подъема пассажирского лифта с двухскоростным асинхронным двигателем методом математического моделирования. При исследованиях учтены переменные параметры схемы замещения при работе двигателя на высокой и на низкой скоростях, переменное значение коэффициента полезного действия червячного редуктора, параметры загрузки кабины, направление и реальная структура цикла движения лифта по оптимальной диаграмме. Результаты моделирования проверены и подтверждены экспериментально на действующем пассажирском лифте.

În lucrarea se propune o metodă de descriere matematică şi de studiu ascensorului de pasageri cu moroul asincron cu două viteze. A acordat o atenţie la descrierea parametrilor neliniare ale motorului electric asincron şi o analiză detaliată a performanţei energetice. Este prezentat modelul matematic şi sunt descrise elementele ei şi rezultatele studiilor de cercetare de calitate a conversiei electromecanice a energiei în mecanismul ridicării ascensorului cu motorul asincron cu două viteze prin modelare matematică. La cercetări sunt studiate parametri variabile a schemei. Sunt prezentate rezultatele cercetării calităţii transformării electromecanice a energiei în mecanismul de ridicat al ascensorului de persoane cu motorul electric asinhron cu două viteze prin metodă de modelare matematică. La cercetări este studiată influenţă a parametrii variabili ai schemei echivalente a motorului la lucru la vitezele înaltă şi joasă, valoarea variabilă a randamentului reductorului cu melc, parametrilor de încărcare a cabinei, direcţie şi structura reală a ciclului de mişcare a acsensorului la diagrama optimală. Rezultatele modelării sunt verificate experimental la ascensor de persoane.

In article the technique of the mathematical description and researches of the two- speed asynchronous electric drive for the passenger lift of a traditional design is offered. The mathematical model is presented and its elements are described. The attention is paid to nonlinearities of the two-speed asynchronous electric drive and to detailed analysis of its energetic indices. The results of research of electromechanical transformation in the mechanism of the passenger lift with the two - speed asynchronous motor by a method of mathematical modeling are submitted. At researches are taken into account: variable parameters of an equivalent circuit of the asynchronous motor at work on high and low speeds, variable value of а worm gear reducer efficiency, load of a cabin, direction and real structure of a motion cycle of the lift, which moved under the optimum diagram. The results of modeling are checked up and are confirmed experimentally on the working passenger lift.

Cuvinte-cheie
Пассажирский лифт, редуктор, двухскоростной асинхронный электрический двигатель,

КПД