Viziuni multidimensionale asupra statisticii CDI în cadrul experienței internaționale
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
1195 3
Ultima descărcare din IBN:
2022-09-08 08:37
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
311.141:001.891 (1)
Noțiuni fundamentale ale statisticii (14)
Metodologia generală. Metode științifice și tehnice de cercetare. Analiza și sinteza științifică (994)
SM ISO690:2012
BÎRCA, Iulita; PARVAN, Tatiana. Viziuni multidimensionale asupra statisticii CDI în cadrul experienței internaționale. In: Economie şi Sociologie. 2014, nr. 1, pp. 155-159. ISSN 1857-4130.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Economie şi Sociologie
Numărul 1 / 2014 / ISSN 1857-4130

Viziuni multidimensionale asupra statisticii CDI în cadrul experienței internaționale
CZU: 311.141:001.891
JEL: I 25, O1, O3, O31, Z10, Z18

Pag. 155-159

Bîrca Iulita1, Parvan Tatiana2
 
1 Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM,
2 Institutul pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale „Viitorul“
 
Disponibil în IBN: 16 iunie 2014


Rezumat

Acest articol reflectă evoluţia în timp a viziunilor şi abordărilor CDI în cadrul experienţei internaţionale, relevând consecinţele ce au rezultat în urma aplicării modificărilor în standardizarea evaluării statistice a sectorului CDI în cadrul procesului de creare a unei economii bazate pe cunoaştere.

This article reflects the evolution in time of visions and approaches of the RDI in international experience, revealing the consequences that have resulted from the application of changes to standardize the statistical evaluation of the RDI sector in the process of creating a knowledge- based economy.

Cuvinte-cheie
cercetare, dezvoltare, statistică,

inovare (CDI)

Crossref XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<doi_batch version='4.3.7' xmlns='http://www.crossref.org/schema/4.3.7' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.crossref.org/schema/4.3.7 http://www.crossref.org/schema/deposit/crossref4.3.7.xsd'>
<head>
<doi_batch_id>ibn-31426</doi_batch_id>
<timestamp>1674973282</timestamp>
<depositor>
<depositor_name>Information Society Development Instiute, Republic of Moldova</depositor_name>
<email_address>idsi@asm.md</email_address>
</depositor>
<registrant>Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM</registrant>
</head>
<body>
<journal>
<journal_metadata>
<full_title>Economie şi Sociologie</full_title>
<issn media_type='print'>18574130</issn>
</journal_metadata>
<journal_issue>
<publication_date media_type='print'>
<year>2014</year>
</publication_date>
<issue>1</issue>
</journal_issue>
<journal_article publication_type='full_text'><titles>
<title>Viziuni multidimensionale asupra statisticii CDI în cadrul experienței internaționale</title>
</titles>
<contributors>
<person_name sequence='first' contributor_role='author'>
<given_name>Iulita</given_name>
<surname>Bîrca</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Tatiana</given_name>
<surname>Parvan</surname>
</person_name>
</contributors>
<publication_date media_type='print'>
<year>2014</year>
</publication_date>
<pages>
<first_page>155</first_page>
<last_page>159</last_page>
</pages>
</journal_article>
</journal>
</body>
</doi_batch>