Bazele conceptuale, principii si criterii de stabilitate a băncilor în contextul asigurării securității financiare a acestora
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
696 14
Ultima descărcare din IBN:
2022-06-13 22:35
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
336.71 (269)
Monedă. Sistem monetar. Bănci. Bursa de mărfuri (560)
SM ISO690:2012
MĂRGINEANU, Dina. Bazele conceptuale, principii si criterii de stabilitate a băncilor în contextul asigurării securității financiare a acestora. In: Economie şi Sociologie. 2014, nr. 1, pp. 148-154. ISSN 1857-4130.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Economie şi Sociologie
Numărul 1 / 2014 / ISSN 1857-4130

Bazele conceptuale, principii si criterii de stabilitate a băncilor în contextul asigurării securității financiare a acestora
CZU: 336.71
JEL: G18, G21, G32, G33, G38, G39

Pag. 148-154

Mărgineanu Dina
 
Universitatea „Perspectiva – INT“
 
Disponibil în IBN: 12 iunie 2014


Rezumat

Sistemele financiare la etapa comtemporană sunt supuse unor modificări esenţiale, dar de fapt ca şi economia în general, datorită unui şir de factori printre care putem menţiona: inovaţiile tehnologice şi financiare, liberalizarea intensă atît a fluxurilor reale cît şi a celor financiare, intensificarea procesului de globalizare. Astfel, sfera financiară nu este scutită de tensiuni şi mişcări destabilizatoare, generatoare de riscuri atât pentru actorii propriu-zişi ai sistemului financiar, cât şi pentru economie în ansamblu. În acest context realizarea stabilităţii financiare constituie una din noile provocări cărora trebuie să le facă faţă economiile contemporane.

Financial systems in our contemporary stage undergo significant changes, but in fact as economy in general, due to a number of factors among which we can mention: technological and financial innovations, intense liberalization of both the real and financial flows, intensification of the process of globalization. Thus the financial sphere is not exempt from tensions and destabilizing movements, generating risks for both the properly so called actors of the financial system and the economy as a whole. In this context, achieving financial stability is one of the new challenges that modern economies face.

Cuvinte-cheie
securitate financiară, bănci, stabilitate, lichiditate,

principii de reglementare