Migrena cronică asociată cu hipertensiunea arterială esenţială: aspecte clinice, diagnostic diferenţial şi interferenţe patogenetice (serie de cazuri clinice)
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
317 2
Ultima descărcare din IBN:
2019-05-18 21:27
SM ISO690:2012
MOLDOVANU, Ion; GROSU, Oxana. Migrena cronică asociată cu hipertensiunea arterială esenţială: aspecte clinice, diagnostic diferenţial şi interferenţe patogenetice (serie de cazuri clinice) . In: Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”. 2010, nr. 3(11), pp. 430-436. ISSN 1857-1719.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Numărul 3(11) / 2010 / ISSN 1857-1719

Migrena cronică asociată cu hipertensiunea arterială esenţială: aspecte clinice, diagnostic diferenţial şi interferenţe patogenetice (serie de cazuri clinice)

Pag. 430-436

Moldovanu Ion1, Grosu Oxana2
 
1 IMSP Institutul de Neurologie si Neurochirurgie,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 17 decembrie 2013


Rezumat

Chronic migraine associated with essential arterial hypertension: clinical aspects, differential diagnosis, pathogenetic interferences (series of clinical cases) Association between migraine and essential arterial hypertension is an old issue, widely discussed in the specialized literature. Both pathologies are well known risk factors for cardiovascular diseases and silent white matter lesions. Analysis of patients with migraine and hypertension has evoked an interesting patient’s interpretation of the condition: the patient with previous headache history from the moment he was told about the hypertension has forgotten about migraine and was considering every headache as caused by hypertension. This situation leads to neglect of migraine treatment and antihypertensive medication overuse.

Asocierea dintre migrenă și hipertensiunea arterială esențială (HTA) este un subiect larg discutat în literatura de specialitate. Ambele patologii sunt factori de risc cunoscuți pentru patologiile cardiovasculare și cerebro-vasculare, și provoacă leziuni silențioase ale substanței albe cerebrale. Analiza lotului de pacienți cu migrenă asociată cu HTA a conturat o paradigma interpretativă specială: pacientul are istoric îndelungat de migrenă dar din momentul obiectivizării HTA interpretează orice cefalee ca atribuită hipertensiunii arteriale, ceea ce duce la neglijarea migrenei și abuzul medicamentos.