Impactul clinico-imagistic al hemangiomei cavernoase intramedulare. (Prezentare de caz clinic şi reviul literaturii)
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
367 0
SM ISO690:2012
GHERMAN, Diomid; ODAINIC, Olesea; FEODOROVICI, Angela; VAŞCHEVICI, Rodica. Impactul clinico-imagistic al hemangiomei cavernoase intramedulare. (Prezentare de caz clinic şi reviul literaturii) . In: Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”. 2010, nr. 3(11), pp. 480-484. ISSN 1857-1719.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Numărul 3(11) / 2010 / ISSN 1857-1719

Impactul clinico-imagistic al hemangiomei cavernoase intramedulare. (Prezentare de caz clinic şi reviul literaturii)

Pag. 480-484

Gherman Diomid1, Odainic Olesea2, Feodorovici Angela1, Vaşchevici Rodica1
 
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul de Neurologie si Neurochirurgie
 
Disponibil în IBN: 15 decembrie 2013


Rezumat

The clinical - imagery impact of the intramedullary cavernous hemangioma A clinical case was described of the patient T., 68 years old, with spastic paraplegia, sensory and sphincter disturbances wich developed acutely after physical load. The patient was examined by means of cervical-thoracic MRI of low resolution (0,2 Tesla). In conclusion spinal stroke with hemorrhagic transformation was detected the neurological manifestations evidently regressed. In 2 years (after a cours of acupuncture) the patients conditions worsened with spastic paraplegia, under lesionar sensory disturbances. A high resolution MRI (1,5 Tesla) was performed. In conclusion intramedullary cavernous hemangioma was established. The clinical picture slowly progressed due to hialinosis and point hemorrhages adjasent to the vascular malformation. After the medicine treatment the spastic paraplegia regressed.

A fost descris un caz clinic al pacientei T, în vârstă de 68 de ani cu paraplegie inferioară spastică, dereglări de sensebilitate şi sfincteriene, care sau declanşat acut după un efort fizic. Diagnosticul a fost dificil şi tardiv stabilit, deoarece iniţial, pacienta a fost investigată imagistic prin IRM cervico-toracic cu rezoluţie joasă (0,2 Tesla), în concluzie a fost apreciat ictus medular cu reperfuzie hemoragică. Simptomatica neurologică a regresat semnificativ. Ulterior peste 2 ani după un curs de acupunctură starea pacientei s-a agravat prin paraplegie spastică inferioară, dereglări de sensebilitate sublezionale. Se repetă IRM cervico-toracică cu rezoluţie înaltă (1,5 Tesla), în concluzie a fost stabilit hemangiom cavernos intramedular. Clinic pacienta a dezvoltat forma lent progresivă, cauzată de hialinoză şi hemoragii punctiforme adiacente malformaţiei vasculare. În rezultatul tratamentului medicamentos paraplegia spastică inferioară a regresat.