Valorificarea plantelor medicinale cu acţiune hepatoprotectoare din flora Republicii Moldova
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
783 12
Ultima descărcare din IBN:
2021-03-22 16:32
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
615.322:616.36-002(478) (1)
Medicamentele potrivit originii lor (313)
Patologia sistemului digestiv. Tulburări ale tubului alimentar (1273)
SM ISO690:2012
COJOCARU-TOMA, Maria. Valorificarea plantelor medicinale cu acţiune hepatoprotectoare din flora Republicii Moldova. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2014, nr. 1(42), pp. 237-241. ISSN 1857-0011.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Numărul 1(42) / 2014 / ISSN 1857-0011

Valorificarea plantelor medicinale cu acţiune hepatoprotectoare din flora Republicii Moldova

CZU: 615.322:616.36-002(478)
Pag. 237-241

Cojocaru-Toma Maria
 
Şcoala de Management în Sănătate Publică a USMF
 
Disponibil în IBN: 28 mai 2014


Rezumat

Au fost evaluate plantele medicinale cu acţiune hepatoprotectoare din flora Republicii Moldova, având în vedere morbiditatea şi mortalitatea hepatitelor în Republica Moldova. S-au caracterizat principiile active responsabile de acţiunea hepatoprotectoare şi s-au evaluat fitopreparatele după Nomenclatorul de Stat al Medicamentelor din Republica Moldova. Astfel, din 6350 produse înregistrate, 175 sunt cu acţiune hepatoprotectoare, dintre care: 36 produse vegetale, 62 specii medicinale, fitopreparate monocomponente 37 şi, fitopreparate multecomponente în număr de 40.

Medicinal hepatoprotective plants growth in Republic of Moldova have been studied and was characterised their chemistry composition with hepatoprotective action, by morbidness and death rate of hepatitis in Republic of Moldova. The assess of List of Authorized Medicines in Republic of Moldova shows that from 6350 recordet, 175 are hepatoprotective like: vegetal products – 36, medicinal species – 62, phytodrugs of single species – 37 and phytodrugs in combination – 40.

Были изучены лекарственные растения с гепатопротекторным действием из флоры Республики Молдова, имея ввиду заболеваемость и смертность от гепатитов в Республике Молдова. Были охарактеризованы действующие вещества, отвечающие за гепатопротекторное действие и изучены фитопрепараты, следуя Государственному Регистру Лекарственных Средств Республики Молдова. Таким образом из 6350 зарегистрированных лекарствен- ных средств, 175 имеют гепатопротекторное действие, из которых: 36 – сырье растительного происхождения, 62 – лекарственные виды, 37 – однокомпонентные фитопрепараты и 40 – многокомпонентные фитопрепараты.

Cuvinte-cheie
hepatite, morbiditate, plante medicinale, produse vegetale, specii medicinale