Paradigma pedagogiei umaniste praxiologice în pregătirea cadrelor didactice
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
409 7
Ultima descărcare din IBN:
2020-07-12 09:34
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
371.13 (317)
Educație (6326)
SM ISO690:2012
MÂNDÂCANU, Virgil; VACARCIUC, Daniela. Paradigma pedagogiei umaniste praxiologice în pregătirea cadrelor didactice. In: Univers Pedagogic. 2014, nr. 1, pp. 68-74. ISSN 1811-5470.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Univers Pedagogic
Numărul 1 / 2014 / ISSN 1811-5470

Paradigma pedagogiei umaniste praxiologice în pregătirea cadrelor didactice

CZU: 371.13
Pag. 68-74

Mândâcanu Virgil, Vacarciuc Daniela
 
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
 
Disponibil în IBN: 17 aprilie 2014


Rezumat

Întemeietorii pedagogiei susţineau că aceasta este „arta universală de a-i învăţa de toate pe toţi” (I.Comenius), că „pedagogia nu este ştiinţă, ci arta cea mai mare pe care o cunoaşte umanitatea” (K.Uşinschi). Dorindu-ne mari transformări în învăţământul universitar cu accent pe transformarea acestuia în formă şi conţinut pe creşterea calităţii, astăzi noi acceptăm doar ştiinţele educaţiei nu şi pedagogia umanistă praxiologică care cuprinde cunoaşterea artistică, tehnologii educaţionale ca artă creativă originală. Punând accentul pe cunoaşterea ştiinţelor educaţiei, acumulând informaţie teoretică fără a lăsa loc suficient pentru un antrenament specific praxiologic în contextul tehnicii, tehnologiei şi artei educaţiei nu vom reuşi să realizăm o schimbare esenţială în învăţământul superior pedagogic.

The founders of pedagogy were saying that this is ,,the universal art to teach everybody, everything” (I.Comenius), that ,,the pedagogy is not science, but the best art that humanity has ever known” (K.Ushinski). Willing for big changes in higher educational system focusing on content changes and quality growth, today we accept only educational sciences not praxiological human pedagogy that consists of artistic approach, educational techniques as an original creative art. Focusing on learning sciencies of education, gatering theoretical information without leaving a sufficient place for a specific praxiological practice in technique, tehnology and art of education context, we won't manage an essential change in higher educational system.

Cuvinte-cheie
Pedagogie – artă a educaţiei, cunoaştere artistică,

ştiinţă pedagogică, cunoaştere ştiinţifică