Comunicarea managerială – factor de motivare/demotivare a cadrelor didactice din instituţia şcolară
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
822 17
Ultima descărcare din IBN:
2020-09-10 20:24
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
371.12:005.73 (1)
Educație (6351)
Management organizațional (OM) (76)
SM ISO690:2012
ANDRIŢCHI, Viorica; GALEMBA, Stela. Comunicarea managerială – factor de motivare/demotivare a cadrelor didactice din instituţia şcolară. In: Univers Pedagogic. 2014, nr. 1, pp. 61-67. ISSN 1811-5470.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Univers Pedagogic
Numărul 1 / 2014 / ISSN 1811-5470

Comunicarea managerială – factor de motivare/demotivare a cadrelor didactice din instituţia şcolară

CZU: 371.12:005.73
Pag. 61-67

Andriţchi Viorica, Galemba Stela
 
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
 
Disponibil în IBN: 17 aprilie 2014


Rezumat

Articolul abordează problematica comunicării manageriale ca factor de motivare/demotivare a cadrelor didactice din instituţia şcolară. Se argumentează rolul motivării cadrelor didactice pentru performanţa individuală şi organizaţională, se deduc tipurile de comunicare organizaţională, se caracterizează comunicarea managerială ca esenţă şi conţinut. Pentru a conferi comunicării manageriale calitatea demotivantă se propun un şir de sugestii printre care: excluderea barierelor în comunicare, promovarea unor tehnici specifice de îmbunătăţire a calităţii comunicării, dezvoltarea abilităţilor de comunicare a interlocutorilor.

The article addresses the issue of managerial communication as a motivating/demotivating factor of teaching staff in the school institution. The teaching staff’s role of motivation for individual and organizational performance is shown, there are drawn conclusions on the types of organizational communication, the managerial communication is characterised by essence and content. In order to confer the motivating quality on the managerial communication, a string of suggestions are proposed, including : the exclusion of barriers in communication, the promotion of quality communication’s particular improvement techniques, the development of communication skills of conversational partners.

Cuvinte-cheie
motiv, motivaţie, motivare, comunicare managerială,

comunicare managerială motivantă

Dublin Core Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<oai_dc:dc xmlns:dc='http://purl.org/dc/elements/1.1/' xmlns:oai_dc='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd'>
<dc:creator>Andriţchi, V.I.</dc:creator>
<dc:creator>Galemba, S.</dc:creator>
<dc:date>2014-01-01</dc:date>
<dc:description xml:lang='ro'>Articolul abordează problematica comunicării manageriale ca factor de motivare/demotivare a cadrelor didactice din instituţia şcolară. Se argumentează rolul motivării cadrelor didactice pentru performanţa individuală şi organizaţională, se deduc tipurile de comunicare organizaţională, se caracterizează comunicarea managerială ca esenţă şi conţinut. Pentru a conferi comunicării manageriale calitatea demotivantă se propun un şir de sugestii printre care: excluderea barierelor în comunicare, promovarea unor tehnici specifice de îmbunătăţire a calităţii comunicării, dezvoltarea abilităţilor de comunicare a interlocutorilor.</dc:description>
<dc:description xml:lang='en'>The article addresses the issue of managerial communication as a motivating/demotivating factor of teaching staff in the school institution. The teaching staff’s role of motivation for individual and organizational performance is shown, there are drawn conclusions on the types of organizational communication, the managerial communication is characterised by essence and content. In order to confer the motivating quality on the managerial communication, a string of suggestions are proposed, including : the exclusion of barriers in communication, the promotion of quality communication’s particular improvement techniques, the development of communication skills of conversational partners.</dc:description>
<dc:source>Univers Pedagogic  (1) 61-67</dc:source>
<dc:subject>motiv</dc:subject>
<dc:subject>motivaţie</dc:subject>
<dc:subject>motivare</dc:subject>
<dc:subject>comunicare managerială</dc:subject>
<dc:subject>comunicare managerială motivantă</dc:subject>
<dc:title>Comunicarea managerială – factor de motivare/demotivare a cadrelor didactice din instituţia şcolară</dc:title>
<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
</oai_dc:dc>