Internet et l'approche par taches: quel apport pour l'acquisition d'une langue seconde ou etrangere (l2)?
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
362 1
Ultima descărcare din IBN:
2019-09-19 07:27
SM ISO690:2012
KHALIL-AKIL, Hagar. Internet et l'approche par taches: quel apport pour l'acquisition d'une langue seconde ou etrangere (l2)? In: Glotodidactica. 2010, nr. 1, pp. 9-18. ISSN 1857-0763.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Glotodidactica
Numărul 1 / 2010 / ISSN 1857-0763

Internet et l'approche par taches: quel apport pour l'acquisition d'une langue seconde ou etrangere (l2)?

Pag. 9-18

Khalil-Akil Hagar
 
Universitatea din Paris
 
Disponibil în IBN: 16 aprilie 2014


Rezumat

Articolul face parte dintr-o teză de doctorat în curs de elaborare, în care ne propunem să răspundem la întrebarea, dacă este posibil de întrebuinţat internetul în consolidarea intake-ului şi de a ameliora, astfel, învăţarea limbii franceze ca limbă străină. Pentru verificarea ipotezei de start a cercetării, care ţine atât de tehnologiile de informare şi comunicare, cât şi de didactica limbilor, un ansamblu de macro- şi de micro-obiective vor fi puse în aplicare în 2010 la Centrul Francez de Cultură şi Cooperare din Egipt. Această strategie ne-a determinat să creăm un centru de resurse virtuale pentru realizarea micro-obiectivelor menţionate.   Cercetarea debutează cu definirea noţiunii de «învăţare a unei a doua limbi sau a unei limbi străine», pentru a arăta, în continuare, rolul determinant al intake-ului în acest proces

The present article is a part of a PHD thesis and it is an attempt to find out whether it is possible to use the internet to consolidate the intake and to improve in this way the learning of French as a foreign language. To verify the initial hypothesis of the research which refers to the information and communication technologies, as well as to applied linguistics, a set of macro and micro objectives are fully applied at the French Centre of Culture and Co-operation from Egypt in 2010. This strategy has helped us to create a virtual resource centre to carry out the objectives mentioned above. The research starts with the definition of the notion "second language learning" to show further the vital role of the intake in this process.