Stagiile de practică pedagogică: experienţe europene (Universitatea Aveiro, Portugalia)
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
1274 33
Ultima descărcare din IBN:
2024-01-29 11:17
SM ISO690:2012
ROTARU, Liliana, HĂMURARU, Maria. Stagiile de practică pedagogică: experienţe europene (Universitatea Aveiro, Portugalia) . In: Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației), 2012, nr. 9(59), pp. 271-283. ISSN 1857-2103.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Numărul 9(59) / 2012 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025

Stagiile de practică pedagogică: experienţe europene (Universitatea Aveiro, Portugalia)

Pag. 271-283

Rotaru Liliana, Hămuraru Maria
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
 
Disponibil în IBN: 15 aprilie 2014


Rezumat

Autorii analizează sistemul de organizare a practicii de specialitate pentru programele de master care au drept scop pregătirea cadrelor didactice pentru învăţământul preuniversitar în Portugalia. La baza cercetărilor au stat programele de master în ştiinţele educaţiei şi experienţa Departamentului Ştiinţe ale Educaţiei din cadrul Universităţii din Aveiro, Portugalia. Este specificat faptul că, conform legislaţiei portugheze, cadrul didactic pentru învăţământul preuniversitar, indiferent de ciclu, se formează doar la Ciclul II – Master al învăţământului universitar. Cadrul legal al practicii pedagogice ghidate este reglementat în Decretul nr.43 din 22 februarie 2007 al Ministerului Educaţiei al Portugaliei. Autorii au examinat sistemul de organizare a practicii pedagogice ghidate, locul practicii în planul de învăţământ la diferite programe de master în domeniul educaţiei, numărul de credite alocate, modul de monitorizare şi evaluare a ei. Experienţa preluată în cadrul proiectului TEREC (Modernizarea formării profesionale a cadrelor didactice pentru învăţământul preuniversitar) şi practica de organizare a stagiilor pedagogice ghidate de la Universitatea din Aveiro ar putea fi utilizate pentru conceptualizarea

Les auteurs analysent le système des stages de spécialité pour les programmes de master spécialisés, qui visent à préparer les enseignants dans l'enseignement secondaire au Portugal. À la base de l’investigation se trouvent des programmes de master en sciences de l'éducation et l'expérience du département des Sciences de l'éducation de l'Université d'Aveiro, Portugal. Les auteurs ont estimé que, d’après la législation portugaise, la formation des enseignants pour l'enseignement préuniversitaire, quel que soit le cycle, commence au deuxième cycle de l'enseignement supérieur. Le cadre juridique du stage pédagogique guidé est régi par le décret n° 43 du 22 février 2007, du ministère de l'éducation du Portugal. Les auteurs ont examiné le système d'organisation du stage pédagogique guidé; le lieu de ce stage dans les plans d'étude de divers programmes de master dans le domaine de l'éducation; le nombre de crédits alloués, la manière de monitorisation et d'évaluation. L'expérience acquise au sein du projet TEREC (Teacher Education Review and Update of Curriculum) et l'organisation du stage pédagogique guidé par l'Université de Avero pourraient être utilisées pour la conceptualisation du stage pédagogique dans les universités de la République de Moldova.

Cuvinte-cheie
program de master, practică pedagogică ghidată,

învăţământ preuniversitar

Google Scholar Export

<meta name="citation_title" content="Stagiile de practică pedagogică: experienţe europene (Universitatea Aveiro, Portugalia)
">
<meta name="citation_author" content="Rotaru Liliana">
<meta name="citation_author" content="Hămuraru Maria">
<meta name="citation_publication_date" content="2012/04/03">
<meta name="citation_journal_title" content="Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)">
<meta name="citation_volume" content="59">
<meta name="citation_issue" content="9">
<meta name="citation_firstpage" content="271">
<meta name="citation_lastpage" content="283">
<meta name="citation_pdf_url" content="https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/Stagiile%20de%20practica%20pedagogica_%20experiente%20europene.pdf">