Unele consideraţii asupra sufixelor şi prefixelor în structura numelor de acţiune din limba franceză
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
503 0
SM ISO690:2012
MASCALIUC, Victoria; COŞCIUG, Angela. Unele consideraţii asupra sufixelor şi prefixelor în structura numelor de acţiune din limba franceză. In: Limbaj şi context. Revista internaţională de lingvistică, semiotică şi ştiinţă literară. 2013, nr. 1, pp. 46-53. ISSN 1857-4149.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Limbaj şi context. Revista internaţională de lingvistică, semiotică şi ştiinţă literară
Numărul 1 / 2013 / ISSN 1857-4149

Unele consideraţii asupra sufixelor şi prefixelor în structura numelor de acţiune din limba franceză

Pag. 46-53

Mascaliuc Victoria, Coşciug Angela
 
Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
 
Disponibil în IBN: 11 aprilie 2014


Rezumat

În articol, cercetăm prefixarea şi sufixarea drept modalităţi de formare a numelor de acţiune în limba franceză.

The article under discussion focuses on sufixation and prefixation as ways of forming nouns of action in French

Cuvinte-cheie
nume de acţiune, nominare.,

prefixare, sufixare