Quelques reflexions sur la superphrase et ses spécificités dans les recits bibliques
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
549 2
Ultima descărcare din IBN:
2020-09-11 00:28
SM ISO690:2012
COŞCIUG, Angela. Quelques reflexions sur la superphrase et ses spécificités dans les recits bibliques. In: Limbaj şi context. Revista internaţională de lingvistică, semiotică şi ştiinţă literară. 2013, nr. 1, pp. 30-45. ISSN 1857-4149.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Limbaj şi context. Revista internaţională de lingvistică, semiotică şi ştiinţă literară
Numărul 1 / 2013 / ISSN 1857-4149

Quelques reflexions sur la superphrase et ses spécificités dans les recits bibliques

Pag. 30-45

Coşciug Angela
 
Université d’État „Alecu Russo” de Bălţi
 
Disponibil în IBN: 11 aprilie 2014


Rezumat

The article deals with the analysis of the Bible texts from the point of view of their structural units. According to different formel and semantic criteria, we identify the superphrase as a structural textual unit.

În articol, ne propunem să cercetăm textele Sfântei Scripturi din perspectiva unităţilor lor. Punând la baza analizei diferite criterii formale şi semantice, identificăm superfraza drept o unitate structurală a acestor texte.

Cuvinte-cheie
superfrază,

conexiune, elemente, particularităţi.