Consideraţii generale asupra numelor de acţiune prin prisma verbelor de acţiune
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
573 1
SM ISO690:2012
MASCALIUC, Victoria; COŞCIUG, Angela. Consideraţii generale asupra numelor de acţiune prin prisma verbelor de acţiune. In: Limbaj şi context. Revista internaţională de lingvistică, semiotică şi ştiinţă literară. 2013, nr. 1, pp. 22-29. ISSN 1857-4149.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Limbaj şi context. Revista internaţională de lingvistică, semiotică şi ştiinţă literară
Numărul 1 / 2013 / ISSN 1857-4149

Consideraţii generale asupra numelor de acţiune prin prisma verbelor de acţiune

Pag. 22-29

Mascaliuc Victoria, Coşciug Angela
 
Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
 
Disponibil în IBN: 11 aprilie 2014


Rezumat

În articol, analizăm numele de acţiune şi evoluţia lor. În cercetare, pornim de la unele opinii asupra evoluţiei numelor de acţiune de la verbele de acţiune.

The article under discussion deals with the nouns of action and their evolution. The article brings into sharp focus some opinions on the development of the nouns of action from the verbs of action. It is worth mentioning that these nouns should be analysed in contrast to their verbal ancestors.

Cuvinte-cheie
nume de acţiune, verbe de acţiune, periferie, nume abstracte,

nucleu