Unele consideraţii de ordin general asupra sistemelor vocalice ale limbilor franceză şi germană
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
523 0
SM ISO690:2012
COŞCIUG, Angela. Unele consideraţii de ordin general asupra sistemelor vocalice ale limbilor franceză şi germană. In: Limbaj şi context. Revista internaţională de lingvistică, semiotică şi ştiinţă literară. 2012, nr. 2, pp. 113-118. ISSN 1857-4149.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Limbaj şi context. Revista internaţională de lingvistică, semiotică şi ştiinţă literară
Numărul 2 / 2012 / ISSN 1857-4149

Unele consideraţii de ordin general asupra sistemelor vocalice ale limbilor franceză şi germană

Pag. 113-118

Coşciug Angela
 
Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
 
Disponibil în IBN: 10 aprilie 2014


Rezumat

În articol, ne propunem să prezentăm un studiu comparat de ordin general al sistemelor vocalice ale limbilor franceză şi germană.

Cuvinte-cheie
cheie: sistem, monoftong vocalic, diftong, caracteristică