Reflecţii explicative cu privire la originea doinei ca stil melodic şi specie melopeică
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
576 6
Ultima descărcare din IBN:
2020-06-10 16:48
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
78.03 (33)
Muzică (554)
SM ISO690:2012
GHILAŞ, Victor. Reflecţii explicative cu privire la originea doinei ca stil melodic şi specie melopeică . In: Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2014, nr. 1(32), pp. 126-132. ISSN 1857-0461.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Numărul 1(32) / 2014 / ISSN 1857-0461

Reflecţii explicative cu privire la originea doinei ca stil melodic şi specie melopeică

CZU: 78.03
Pag. 126-132

Ghilaş Victor
 
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
 
Disponibil în IBN: 8 aprilie 2014


Rezumat

This study aims to follow the constitution in time of Doina as a melodic style and species representative of the lyric genre. The lack of reliable musical documents from ancient history of the mankind makes it difficult to investigate and reconstruct the archaic sound space. For this reason, to argue his ideas, the author appeals to indirect sources and deductive reasoning. The analytical instrument applied in the study leads to the conclusion that Doina is the result of a polygenesis process and its roots come from the Upper Paleolithic period, i.e. long before the musical art itself. Elements of primary musical language gradually turned into art in a musical activity with a syncretic character. As a result of a continuous process of sound material selection and ordering closely related to the daily life of human societies, the musical practice generated specific sound patterns creating dallied, long melodic phrases with characteristic stylistic features, pronouncedly singable, lyricism of intense expressiveness, free rhythm and so on, which artistically transfigure the inner life, struggles and aspirations of the individual.

Studiul de faţă încearcă să urmărească constituirea în timp a doinei ca stil melodic şi specie melopeică reprezentativă a genului liric. În lipsa documentelor muzicale sigure din istoria veche a omenirii, autorul apelează la sursele documentare indirecte şi la raţionarea deductivă. Instrumentarul analitic aplicat în studiu demonstrează că doina este rezultatul unui proces de poligeneză, iar originile ei provin din perioada paleoliticului superior. Elementele de limbaj muzical incipient se transformă treptat în artă cu caracter sincretic. În urma unui proces continuu de selectare şi ordonare a materialului sonor, practica muzicală va genera tipare specifice, configurând expresii melodice tărăgănate, meditative, cu trăsături stilistice caracteristice, cantabilitate pronunţată, lirism, ritmică liberă etc., prin care este transfi gurată artistic viaţa lăuntrică a individului uman.

Cuvinte-cheie
Doina, melopee, specie muzicală,

gen liric