Noi oportunităţi în dezvoltarea remediilor antituberculoase
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
482 4
Ultima descărcare din IBN:
2018-08-01 13:18
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
579.61:615.31:616.24-002.5 (1)
Microbiologie aplicată (125)
Medicamentele potrivit originii lor (195)
Patologia sistemului respirator. Tulburări ale organelor de respiraţie (408)
SM ISO690:2012
MACAEV, Fliur; BOLDESCU, Veaceslav; DUCA, Gheorghe. Noi oportunităţi în dezvoltarea remediilor antituberculoase . In: Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2014, nr. 1(32), pp. 89-91. ISSN 1857-0461.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Numărul 1(32) / 2014 / ISSN 1857-0461

Noi oportunităţi în dezvoltarea remediilor antituberculoase

CZU: 579.61:615.31:616.24-002.5
Pag. 89-91

Macaev Fliur1, Boldescu Veaceslav1, Duca Gheorghe2
 
1 Institutul de Chimie al AŞM,
2 Academia de Ştiinţe a Moldovei
 
Disponibil în IBN: 8 aprilie 2014


Rezumat

Contemporary research for development of new antituberculosis drugs focuses on the following main areas: targeting of mycobacterial cell protein export systems, targeting cell wall integrity, intracellular energy processes targeting, targeting the mechanisms involved in the development of resistance, etc. Despite some obvious progress in development of new anti-TB drugs, a continuous research is still needed to overcome the problems connected with wide spread of MDR and XDR tuberculosis.

Cercetările actuale de dezvoltare a noilor medicamente antituberculoase se axează pe următoarele domenii principale: ţintirea sistemelor micobacteriene de export al proteinelor celulare, ţintirea integrităţii peretelui celular, ţintirea proceselor energetice intracelulare, ţintirea mecanismelor implicate în dezvoltarea rezistenţei etc. În pofida unor progrese evidente în dezvoltarea noilor medicamente antituberculoase, este necesară o cercetare continuă npentru a depăşi problemele generate de răspândirea tuberculozei MDR şi XDR.

Cuvinte-cheie
tuberculoza,

sisteme micobacteriene de export l proteinelor