Flora sinantropă necultivată a Republicii Moldova
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
880 10
Ultima descărcare din IBN:
2021-11-16 15:33
SM ISO690:2012
MÂRZA, Mihail; MAMAI, Iulian; NEGRU, Andrei. Flora sinantropă necultivată a Republicii Moldova. In: Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii). 2013, nr. 6(66), pp. 154-168. ISSN 1814-3237.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Numărul 6(66) / 2013 / ISSN 1814-3237 /ISSNe 1857-498X

Flora sinantropă necultivată a Republicii Moldova

Pag. 154-168

Mârza Mihail1, Mamai Iulian1, Negru Andrei2
 
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Gradina Botanică (Institut) a AŞM
 
Disponibil în IBN: 8 aprilie 2014


Rezumat

Flora sinantropă necultivată include 618 specii din 292 genuri şi 63 familii. În calitate de taxoni noi pentru flora republicii au fost înregistrate şi descrise 32 specii (inclusiv 4 specii noi pentru flora bazinului de nord-vest al Mării Negre). Componenţa taxonomică a florei sinantrope necultivate a Republicii Moldova este dominată de reprezentaţii familiilor: Asteraceae, Brassicaceae, Fabaceae, Lamiaceae, Apiaceae, Caryophyllaceae, Scrophulariaceae, Boraginaceae, care constituie 66,18%. În baza analizei structurii biotopurilor compoziţiei floristice şi fitocenotice specifice biotopurilor florei sinantrope necultivate au fost evidenţiate şi descrise 3 grupe de complexe ecologo-floristice (Edaphofodioerodophyton, Conspis-sophyton, Sciadophyton), 9 ecofitoni (Ruderophyton, Aggeratiophyton, Erodoalluviophyton, Agrophyton, Viaphyton, Pascuaphyton, Derelictophyton, Confragophyton, Runcatiodrymophyton) şi 4 ecobiogrupe.

Fallow synanthrope flora of Republic Moldova includes 618 species from 292 genres and 63 families. As a new taxa for flora of Republic Moldova has been registered and described 32 species (including 4 new species for flora of North - West Black Sea basin). Taxonomy component of the fallow synanthrope flora is dominated by representatives of families: Asteraceae, Brassicaceae, Fabaceae, Lamiaceae, Apiaceae, Caryophyllaceae, Scrophulariaceae, Boroginaceae - 66,18% wich they belong to. Based on the structure analysis of biotopes,floristic and phytocenotic composition specific for biotopes of fallow synanthrope flora were outlined and described 3 groups of ecologo-floristic complexes (Edaphodioerodophyton, Conshissophyton, Sciadophyton) 9 ecophyton (Ruderophyton, Aggeratiophyton, Erodoalluviophyton, Agrophyton, Viaphyton, Pascuaphyton, Derelietophyton, Confragophyton, Runcatiodrymophyton) and 4 ecobiogroups.

Cuvinte-cheie
flora,

floră necultivată, floră sinantropă, agrofitocenoză, complexe floristice