Colindatul de ceată bărbătească în integritatea complexă solstiţială
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
333 2
Ultima descărcare din IBN:
2017-05-02 14:08
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
398.332(478+498) (1)
Folclor propriu-zis (265)
SM ISO690:2012
FILIP, Iulian. Colindatul de ceată bărbătească în integritatea complexă solstiţială . In: Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2014, nr. 1(32), pp. 133-135. ISSN 1857-0461.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Numărul 1(32) / 2014 / ISSN 1857-0461

Colindatul de ceată bărbătească în integritatea complexă solstiţială

CZU: 398.332(478+498)
Pag. 133-135

Filip Iulian
 
Institutul de Filologie al AŞM
 
Disponibil în IBN: 7 aprilie 2014


Rezumat

With regard to the excesses of globalization, UNESCO has „replied” with recommendations, then with a Convention on the safeguarding of the immaterial cultural heritage, urging countries and nations to get involved in the protection of the cultural diversity and specificity. The Republic of Moldova has adhered to this strategic optics (2006), and, consequently, in year 2013 the event has occurred: the UNESCO immaterial cultural heritage list has been completed with the custom of the male group caroling in Romania and the Republic of Moldova. In this context, the ethno-cultural phenomenon refers to a more complex context of the winter holidays, „caused” by the solstice darkness, the answer being a luminous string of syncretic performances: carols, folkloric theatre performances. The article is a plea for the inclusion in the UNESCO list of the theatrical phenomenon of the Romanian folk tradition, a phenomenon which covers almost the entire repertoire of the Moldovan and Bucovina stage.

Exceselor globalizării, UNESCO le-a „răspuns” cu recomandări, apoi cu o Convenţie privind salvgardarea patrimoniului cultural imaterial, îndemnând ţările şi naţiunile să se implice la ocrotirea diversităţii şi specificului cultural. Republica Moldova a aderat la această optică strategică (2006), iar, în consecinţă, în 2013 s-a produs evenimentul: în lista Patrimoniului cultural imaterial UNESCO a fost înscris obiceiul colindatului de ceată bărbătească în România şi Republica Moldova. Fenomenul etnocultural apreciat în acest mod vizează un context mai complex al sărbătorilor de iarnă, „provocate” de mai multul întuneric solstiţial, căruia i s-a răspuns – şi la noi – cu un şir luminos de reprezentaţii sincretice: colinde, urături, reprezentaţii folcorice de teatru. Articolul e o pledoarie pentru includerea în lista UNESCO a fenomenului teatral din tradiţia populară românească.

Cuvinte-cheie
immaterial cultural heritage, winter solstice, groups of boys