Developpement des competences et performances communicatives et actionnelles chez les apprenants du fle (Surtout a travers les TIC(E))
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
545 9
Ultima descărcare din IBN:
2020-05-07 11:02
SM ISO690:2012
CIOINAC-ŞIPILOV, Diana; COŞCIUG, Angela; ŞIPILOV, Ana. Developpement des competences et performances communicatives et actionnelles chez les apprenants du fle (Surtout a travers les TIC(E)) . In: Glotodidactica. 2011, nr. 2, pp. 61-80. ISSN 1857-0763.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Glotodidactica
Numărul 2 / 2011 / ISSN 1857-0763

Developpement des competences et performances communicatives et actionnelles chez les apprenants du fle (Surtout a travers les TIC(E))

Pag. 61-80

Cioinac-Şipilov Diana, Şipilov Ana, Coşciug Angela
 
Université d’État „Alecu Russo” de Bălţi
 
Disponibil în IBN: 4 aprilie 2014


Rezumat

The aim of this article is to present how can be developed the communicative and “actional” competences in French using, especially, IC(E)T in FFL classes.

În articol, ne propunem să prezentăm felul în care ar putea fi dezvoltate competenţele de comunicare şi cele acţionale la orele de limbă franceză, prin utilizarea, mai cu seamă, a tehnologiilor informaţionale şi comunicaţionale educative (TICE-uri).

Cuvinte-cheie
teacher,

IC(E)T, class, communicative compentences