Apport du tutorat et role de l’apprenant dans un dispositif hybride de taches fonde sur internet: ce que relevent les resultats d’un travail de terrain mene en Egypte pour ameliorer l’acquisition chez des arabophones egyptiens de fle- etape d’une recherc
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
317 9
Ultima descărcare din IBN:
2020-02-17 00:20
SM ISO690:2012
KHALIL-AKIL, Hagar. Apport du tutorat et role de l’apprenant dans un dispositif hybride de taches fonde sur internet: ce que relevent les resultats d’un travail de terrain mene en Egypte pour ameliorer l’acquisition chez des arabophones egyptiens de fle- etape d’une recherc . In: Glotodidactica. 2010, nr. 2, pp. 10-26. ISSN 1857-0763.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Glotodidactica
Numărul 2 / 2010 / ISSN 1857-0763

Apport du tutorat et role de l’apprenant dans un dispositif hybride de taches fonde sur internet: ce que relevent les resultats d’un travail de terrain mene en Egypte pour ameliorer l’acquisition chez des arabophones egyptiens de fle- etape d’une recherc

Pag. 10-26

Khalil-Akil Hagar
 
Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3
 
Disponibil în IBN: 4 aprilie 2014


Rezumat

This article is a part of a PhD thesis where the author attempts to explore the possibility of using the internet to fulfill some didactic aims, and namely, to reinforce the intake and improve the learning of French as a second language. The present article analyzes the results of an experiment carried out with the help of macro-assignments for distant learning and traditional micro-assignments. The experiment was held at the French Centre for Co-operation and Culture from Egypt during May and July 2010. This experiment led to the creation of a virtual resource centre meant to improve the studying of French. Thus, the article presents in brief the most important results obtained with the help of the virtual resource centre and which fully accont for the author’s role as a distant learning instructor.

Articolul face parte dintr-o investigare ce va lua dimensiunile unei teze de doctorat şi în care autoarea îşi propune să studieze posibilitatea de exploatare a Internetului în scop didactic, şi anume cel de consolidare a intake-ului şi de ameliorare a învăţării limbii franceze ca limbă străină. În prezenta cercetare, se face analiza rezultatelor, obţinute în cadrul unui experiment cu macro-sarcini didactice la distanţă şi micro-sarcini tradiţionale, pus în lunile mai-iunie 2010, în incinta Centrului Francez de Cultură şi Cooperare (CFCC) din Egipt. Acest experiment a dus la crearea unui centru de resurse virtuale în studierea şi aprofundarea cunoştinţelor de limbă franceză. Crearea acestui centru a condiţionat obţinerea unor rezultate importante, pe care ne propunem să le prezentăm pe scurt în rândurile ce urmează şi care vor elucida pe deplin rolul autoarei acestui articol ca tutore la distanţă.