Necesitatea stabilirii strategiilor pe domenii de activitate în cadrul băncii comerciale
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
833 9
Ultima descărcare din IBN:
2022-03-21 20:40
SM ISO690:2012
ŞTEFANIUC, Olga. Necesitatea stabilirii strategiilor pe domenii de activitate în cadrul băncii comerciale . In: Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice). 2013, nr. 7(67), pp. 99-106. ISSN 1857-2073.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Numărul 7(67) / 2013 / ISSN 1857-2073 /ISSNe 2345-1033

Necesitatea stabilirii strategiilor pe domenii de activitate în cadrul băncii comerciale

Pag. 99-106

Ştefaniuc Olga
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 3 aprilie 2014


Rezumat

Strategia globală constituie fundamentul strategiilor parţiale referitoare la domeniile specifice ale activităţii bancare. Domeniul prioritar al activităţii bancare este domeniul financiar, care determină obiectivele şi scopurile principale ale băncii comerciale şi modul de tratare în realizarea lor practică. Altă strategie prioritară a băncii este strategia de marketing, care reprezintă un component important al managementului strategic ce determină obiectivele-cheie ale dezvoltării comerciale, ale activităţii bancare şi modul de realizare a acestora.

The global strategy represents the basics of partitioning strategies that concern the specific areas of banking activities. The most important field of banking activity is the financial field, which establishes the important goals and aims of the commercial bank and the way of its achievement. Another important bank’s strategy is the marketing strategy that is an important ingredient of strategic management and which establishes the key-objectives of the commercial development of banking activity and the way of its accomplishment.

Cuvinte-cheie
strategie, management strategic, bancă comercială, strategie financiară, resurse financiare, lichiditate, strategie de marketing,

politică financiară