Particularităţile morbidităţii prin alcoolism în mun. Chişinău
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
596 15
Ultima descărcare din IBN:
2021-05-04 23:41
SM ISO690:2012
FEOFANOV, Igor; GHILAN, Mihail. Particularităţile morbidităţii prin alcoolism în mun. Chişinău. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2013, nr. 5(41), pp. 91-94. ISSN 1857-0011.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Numărul 5(41) / 2013 / ISSN 1857-0011

Particularităţile morbidităţii prin alcoolism în mun. Chişinău

Pag. 91-94

Feofanov Igor, Ghilan Mihail
 
Centrul de Sănătate Publică Chişinău
 
Disponibil în IBN: 3 aprilie 2014


Rezumat

Alcoolismul este o problema globală şi afectează aproape toate categoriile de vârstă: copii, tineri, adulţi, vârstnici. Consumul de alcool este un factor de risc pentru starea de sănătate a omului. În articol sunt prezentate rezultatele analizei morbidităţii populaţiei prin alcoolism în mun. Chişinău şi factorii, care determină nivelul înalt a ratei prevalenţei şi incidenţei morbidităţii populaţiei.

Alcoholism is global problem and affects almost all age groups: children, youth and adults, elderly. Alcohol consumption is a risk factor for human health. The article presents the results of analysis of population morbidity by alcoholism in Chisinau-city and the factors that determine the high prevalence and incidence rate of population’ morbidity.

Алкоголизм является глобальной проблемой и затрагивает почти все возрастные группы - детей, молодежь, пожилых людей. Потребление алкоголя является фактором риска для здоровья человека. В статье представлены результаты анализа заболеваемости населения алкоголизмом и факторов определяющих высокую заболеваемость населения.

Cuvinte-cheie
morbiditatea,

efecte nocive, alcoolism

Dublin Core Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<oai_dc:dc xmlns:dc='http://purl.org/dc/elements/1.1/' xmlns:oai_dc='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd'>
<dc:creator>Feofanov, I.</dc:creator>
<dc:creator>Ghilan, M.</dc:creator>
<dc:date>2013-12-02</dc:date>
<dc:description xml:lang='ro'>Alcoolismul este o problema globală şi afectează aproape toate categoriile de vârstă: copii, tineri, adulţi, vârstnici.
Consumul de alcool este un factor de risc pentru starea de sănătate a omului. În articol sunt prezentate rezultatele analizei morbidităţii populaţiei prin alcoolism în mun. Chişinău şi factorii, care determină nivelul înalt a ratei prevalenţei şi incidenţei morbidităţii populaţiei.</dc:description>
<dc:description xml:lang='en'>Alcoholism is global problem and affects almost all age groups: children, youth and adults, elderly. Alcohol consumption is a risk factor for human health. The article presents the results of analysis of population morbidity by alcoholism in Chisinau-city and the factors that determine the high prevalence and incidence rate of population’ morbidity.</dc:description>
<dc:description xml:lang='ru'>Алкоголизм является глобальной проблемой и затрагивает почти все возрастные группы - детей, молодежь, пожилых людей. Потребление алкоголя является фактором риска для здоровья человека. В статье представлены результаты анализа заболеваемости населения алкоголизмом и факторов определяющих высокую заболеваемость населения.</dc:description>
<dc:source>Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale 41 (5) 91-94</dc:source>
<dc:subject>morbiditatea</dc:subject>
<dc:subject>efecte nocive</dc:subject>
<dc:subject>alcoolism</dc:subject>
<dc:title>Particularităţile morbidităţii prin alcoolism în mun. Chişinău</dc:title>
<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
</oai_dc:dc>