Particularităţile morbidităţii prin alcoolism în mun. Chişinău
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
595 15
Ultima descărcare din IBN:
2021-05-04 23:41
SM ISO690:2012
FEOFANOV, Igor; GHILAN, Mihail. Particularităţile morbidităţii prin alcoolism în mun. Chişinău. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2013, nr. 5(41), pp. 91-94. ISSN 1857-0011.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Numărul 5(41) / 2013 / ISSN 1857-0011

Particularităţile morbidităţii prin alcoolism în mun. Chişinău

Pag. 91-94

Feofanov Igor, Ghilan Mihail
 
Centrul de Sănătate Publică Chişinău
 
Disponibil în IBN: 3 aprilie 2014


Rezumat

Alcoolismul este o problema globală şi afectează aproape toate categoriile de vârstă: copii, tineri, adulţi, vârstnici. Consumul de alcool este un factor de risc pentru starea de sănătate a omului. În articol sunt prezentate rezultatele analizei morbidităţii populaţiei prin alcoolism în mun. Chişinău şi factorii, care determină nivelul înalt a ratei prevalenţei şi incidenţei morbidităţii populaţiei.

Alcoholism is global problem and affects almost all age groups: children, youth and adults, elderly. Alcohol consumption is a risk factor for human health. The article presents the results of analysis of population morbidity by alcoholism in Chisinau-city and the factors that determine the high prevalence and incidence rate of population’ morbidity.

Алкоголизм является глобальной проблемой и затрагивает почти все возрастные группы - детей, молодежь, пожилых людей. Потребление алкоголя является фактором риска для здоровья человека. В статье представлены результаты анализа заболеваемости населения алкоголизмом и факторов определяющих высокую заболеваемость населения.

Cuvinte-cheie
morbiditatea,

efecte nocive, alcoolism

Crossref XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<doi_batch version='4.3.7' xmlns='http://www.crossref.org/schema/4.3.7' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.crossref.org/schema/4.3.7 http://www.crossref.org/schema/deposit/crossref4.3.7.xsd'>
<head>
<doi_batch_id>ibn-30200</doi_batch_id>
<timestamp>1620391857</timestamp>
<depositor>
<depositor_name>Information Society Development Instiute, Republic of Moldova</depositor_name>
<email_address>idsi@asm.md</email_address>
</depositor>
<registrant>Academia de Ştiinţe a Moldovei</registrant>
</head>
<body>
<journal>
<journal_metadata>
<full_title>Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale</full_title>
<issn media_type='print'>18570011</issn>
</journal_metadata>
<journal_issue>
<publication_date media_type='print'>
<year>2013</year>
</publication_date>
<issue>5(41)</issue>
</journal_issue>
<journal_article publication_type='full_text'><titles>
<title>Particularităţile morbidităţii prin alcoolism în mun. Chişinău</title>
</titles>
<contributors>
<person_name sequence='first' contributor_role='author'>
<given_name>Igor</given_name>
<surname>Feofanov</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Mihail</given_name>
<surname>Ghilan</surname>
</person_name>
</contributors>
<publication_date media_type='print'>
<year>2013</year>
</publication_date>
<pages>
<first_page>91</first_page>
<last_page>94</last_page>
</pages>
</journal_article>
</journal>
</body>
</doi_batch>