Evaluarea dezvoltării fizice şi a indicelui de masă corporală la elevii din şcolile raioanelor Rîşcani şi Cahul
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
1036 10
Ultima descărcare din IBN:
2021-05-03 16:35
SM ISO690:2012
BAHNAREL, Ion; FRIPTULEAC, Grigore; CAZACU-STRATU, Angela; ZEPCA, Victor; MEŞINA, Victor. Evaluarea dezvoltării fizice şi a indicelui de masă corporală la elevii din şcolile raioanelor Rîşcani şi Cahul. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2013, nr. 5(41), pp. 14-18. ISSN 1857-0011.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Numărul 5(41) / 2013 / ISSN 1857-0011

Evaluarea dezvoltării fizice şi a indicelui de masă corporală la elevii din şcolile raioanelor Rîşcani şi Cahul

Pag. 14-18

Bahnarel Ion1, Friptuleac Grigore2, Cazacu-Stratu Angela2, Zepca Victor1, Meşina Victor2
 
1 Centrul Naţional de Sanătate Publică,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 1 aprilie 2014


Rezumat

În rezultatul investigaţiilor s-a determinat că elevii cu dezvoltare fizică armonioasă din r-nul Rîşcani constituie 61,8% (217), iar cei din r-nul Cahul 51,6% (240), (p<0,05), ceea ce ar constitui cu 10,2% mai mulţi elevi din r-nul Rîşcani au o dezvoltare fizică armonioasă versus celor din r-nul Cahul. Elevii normoponderali din r-nul Rîşcani constituie 29,1% (104), respectiv cei din r-nul Cahul deţin un procent de 35,5% (165), (p>0,05).

In the result of the investigations it was determined that the pupils with harmonious physical development prom district Riscani were at the level of 61.8% (217), and those from district Cahul – 51.6% (240), (p <0.05), which are with 10.2% higher. Normoponderal pupils in district Riscani constitute 29.1% (104) and those in Cahul – 35.5% (165), (p>0.05).

В результате исследования было установлено, что школьники с гармоничным физическим развитием в районе Рышкань составляют 61,8% (217), а в Кагуле – 51,6% (240), (р <0,05), отсюда следует, что школьники из района Рышкань на 10,2% больше имеют гармоничное физическое развитие по сравнению с школьниками из р-на Кагул. Школьники с нормальным весом из района Рышкань составляют 29,1% (104) а из р-на Кагул – 35,5% (165), (р> 0,05).

Cuvinte-cheie
elevi, şcoală.,

dezvoltare fi zică, indicele de masă corporal