Analiza indicilor structurali ai stilurilor apreciative
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
705 7
Ultima descărcare din IBN:
2021-06-05 20:43
SM ISO690:2012
PALADI, Aliona. Analiza indicilor structurali ai stilurilor apreciative . In: Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei) . 2013, nr. 9(69), pp. 135-138. ISSN 1857-2103.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Numărul 9(69) / 2013 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025

Analiza indicilor structurali ai stilurilor apreciative

Pag. 135-138

Paladi Aliona
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 1 aprilie 2014


Rezumat

Stilurile apreciative manifestate în cunoaşterea interpersonală sunt componente stabile ale personalităţii. Similar cu stilurile cognitive, stilurile apreciative se dezvoltă în baza experienţei proprii. În unele profesii care implică în mod necesar înţelegerea celuilalt (medicină, activitate didactică, psihologie) stilul apreciativ devine abilitate. Astfel, per - soanele vor fi sau nu incluse în categoria de profesionişti reieşindu-se din condiţia dacă acestea şi-au dezvoltat ori nu un anumit stil apreciativ.

Appreciative styles manifested in interpersonal knowledge are stable components of personality. Similar to cognitive styles, appreciative styles develop based on their own experiences. In some professions which neces sarily involves understanding another (medicine, teaching activity, psychology), appreciative style becomes ability. Thus, they will often do or do not include in the professional category based just on the condition that they have or not have a particular appreciative style.

Cuvinte-cheie
stil apreciativ empatic, detaşat, reflexiv, analogic, constructe,

identificare, complexitate, simplitate