Rolul tutoratului în asigurarea conexiunii învăţământului universitar cu piaţa muncii
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
590 13
Ultima descărcare din IBN:
2021-06-09 18:53
SM ISO690:2012
REPIDA, Tatiana; PAIU, Mihai. Rolul tutoratului în asigurarea conexiunii învăţământului universitar cu piaţa muncii . In: Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei) . 2013, nr. 5(65), pp. 22-30. ISSN 1857-2103.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Numărul 5(65) / 2013 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025

Rolul tutoratului în asigurarea conexiunii învăţământului universitar cu piaţa muncii

Pag. 22-30

Repida Tatiana, Paiu Mihai
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 31 martie 2014


Rezumat

În articol se analizează rezultatul unui sondaj privind opinia studenţilor şi a masteranzilor cu referire la statusul con-ducătorului de grupă academică (tutore) în stabilirea şi consolidarea relaţiilor de comunicare pentru soluţionarea proble-melor cotidiene ale mediului studenţesc şi asigurarea conexiuni dintre învăţământul superior şi piaţa muncii.

In this article we analyze the result of a survey of student opinion and masternazilor referring to academic status group leader (tutor) to establish and strengthen relationships cotidiente intercellular to solve environmental problems conexiunii of students and higher education and the labor market.

Cuvinte-cheie
conducător de grupă academică, tutorat,

tutore, mentorat,

mentor, competenţe specifice, piaţa muncii

Dublin Core Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<oai_dc:dc xmlns:dc='http://purl.org/dc/elements/1.1/' xmlns:oai_dc='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd'>
<dc:creator>Repida, T.</dc:creator>
<dc:creator>Paiu, M.</dc:creator>
<dc:date>2013-06-28</dc:date>
<dc:description xml:lang='ro'>În articol se analizează rezultatul unui sondaj privind opinia studenţilor şi a masteranzilor cu referire la statusul con-ducătorului de grupă academică (tutore) în stabilirea şi consolidarea relaţiilor de comunicare pentru soluţionarea proble-melor cotidiene ale mediului studenţesc şi asigurarea conexiuni dintre învăţământul superior şi piaţa muncii.</dc:description>
<dc:description xml:lang='en'>In this article we analyze the result of a survey of student opinion and masternazilor referring to academic status group leader (tutor) to establish and strengthen relationships cotidiente intercellular to solve environmental problems conexiunii of students and higher education and the labor market.</dc:description>
<dc:source>Studia Universitatis  Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)  65 (5) 22-30</dc:source>
<dc:subject>conducător de grupă academică</dc:subject>
<dc:subject>tutore</dc:subject>
<dc:subject>tutorat</dc:subject>
<dc:subject>mentor</dc:subject>
<dc:subject>mentorat</dc:subject>
<dc:subject>competenţe specifice</dc:subject>
<dc:subject>piaţa muncii</dc:subject>
<dc:title>Rolul tutoratului în asigurarea conexiunii învăţământului universitar cu piaţa muncii
</dc:title>
<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
</oai_dc:dc>