Теория и реальность в этнической идентификации раннесредневековых археологических культур Пруто-Днестровского междуречья во второй половине XX века
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
315 1
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
94(478)+39(=16) (1)
Istoria Moldovei. Republica Moldova (24)
Antropologie culturală. Ethnografie. Obiceiuri. Tradiții. Datini. Mod de viață. Folclor (732)
SM ISO690:2012
MATVEEV, Sergiu. Теория и реальность в этнической идентификации раннесредневековых археологических культур Пруто-Днестровского междуречья во второй половине XX века. In: Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Umanistice). 2013, nr. 4(64), pp. 76-79. ISSN 1811-2668.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Umanistice)
Numărul 4(64) / 2013 / ISSN 1811-2668 /ISSNe 2345-1009

Теория и реальность в этнической идентификации раннесредневековых археологических культур Пруто-Днестровского междуречья во второй половине XX века

CZU: 94(478)+39(=16)
Pag. 76-79

Matveev Sergiu
 
Молдавский Государственный Университет
 
Disponibil în IBN: 27 martie 2014


Rezumat

Din analiza datelor arheologice rezultă că în nicio etapă istorică, în cadrul spaţiului dintre Nistru, Carpaţi şi Dunăre, nu au avut loc procese etnice distincte, respectiv nu a avut loc o diferenţiere a caracterului etnic al populaţiei romanice dintre Carpaţi–Dunăre şi Carpaţi–Nistru. Atât la est, cât şi la sud de Carpaţi contactele romanicilor de est cu comunităţile întâlnite în cale nu au dus la schimbarea caracterelor etnice, în timp ce condiţiile geografice şi situaţia politică au catalizat procesul de stabilire în sec. XIV a două formaţiuni statale.

The analysis of archaeological data reveals the fact that no distinct ethnic processes occurred in the space between Dniester, Carpathians and Danube at any time, there has been no differentiation of ethnic character of the Romanic population living in the Carpathian-Danube and Carpathian-Dniester space. The contacts of the Eastern Romanics, living towards east and south of Carpathians, with other communities did not lead to changes in the ethnic character, moreover, the geographical and political situation fostered the process of creating two state formations in the 14th century.

Cuvinte-cheie
identitate etnică, etnie,

regiunea interfluviului pruto-nistrean, etnos, polietnie