Disensiuni privind nerecunoaşterea indicaţiilor sociale în calitate de circumstanţă care înlătură caracaterul penal al faptei prevăzute la art.159 CP RM
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
445 9
Ultima descărcare din IBN:
2020-03-26 19:39
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
343.621(478) (3)
Infracțiuni împotriva persoanei (152)
SM ISO690:2012
PLOP, Aliona. Disensiuni privind nerecunoaşterea indicaţiilor sociale în calitate de circumstanţă care înlătură caracaterul penal al faptei prevăzute la art.159 CP RM. In: Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale). 2013, nr. 3(63), pp. 183-187. ISSN 1814-3199.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Numărul 3(63) / 2013 / ISSN 1814-3199 /ISSNe 2345-1017

Disensiuni privind nerecunoaşterea indicaţiilor sociale în calitate de circumstanţă care înlătură caracaterul penal al faptei prevăzute la art.159 CP RM

CZU: 343.621(478)
Pag. 183-187

Plop Aliona
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 26 martie 2014


Rezumat

Dreptul femeii la sănătatea reproducerii este protejat prin lege. Dar care sunt limitele autonomiei femeii de a decide cu privire la soarta fructului concepţiei? Răspunsul la această întrebare îl găsim în prevederea de la alin.(2) art.32 al Legii ocrotirii sănătăţii, dar şi în Regulamentul Ministerului Sănătăţii privind efectuarea întreruperii voluntare a cursului sarcinii, aprobat prin Ordinul nr.647 din 21.09.2010. Atenţia ne-au atras-o indicaţiile sociale de întrerupere voluntară a cursului sarcinii, care sunt recunoscute ca fiind situaţii fixate obiectiv într-un act normativ, dar care, paradoxal, nu sunt reţinute de legea penală ca o circumstanţă care înlătură caracterul penal al faptei prevăzute la art.159 CP RM. Astfel, în prezentul demers ştiinţific vom încerca să stabilim pe ce se obiectivează raţiunile legiuitorului de a scoate indicaţiile sociale din sfera cauzelor de nepedepsire pentru provocarea ilegală a avortului, având la bază următoarele direcţii de cercetare: esenţa socială şi de drept a indicaţiilor sociale; coraportul dintre indicaţiile sociale şi indicaţiile medicale de întrerupere voluntară a cursului sarcinii; viziunea instrumentelor şi a mecanismelor internaţionale în materie.

The woman's right to reproductive health is protected by law. But then again what are the limits of women's autonomy to decide on the fate of the fruit of conception? The answer to this question could be found in the normative provisions of the 2nd part of the 32nd article of the Health Protection Law, in the provisions of the Regulation of the Ministry of Health regarding the voluntary interruption of pregnancy, approved by the Order nr. 647 from 21.09.2010. Our attention was captured by the social indicators of voluntary interruption of pregnancy, which are recognized as an objective situation fixed in the text of a normative act, but, paradoxically, are not retained by the Penal Code as a circumstance eliminating the criminal nature of the offence referred to 159th article. Thus, this paper regards the legislative reasons that remove the causing of unlawful abortion, based on the following lines of research: the social and legal essence of social indications, the correlation between social and medical indications of voluntary interruption of pregnancy; the content of instruments and international mechanisms.

Cuvinte-cheie
întreruperea voluntară a cursului sarcinii, indicaţii sociale, indicaţii medicale, provocare ilegală a avortului, termen de gestaţie