Synthesis of 2,6-Dimethylhepta-1,5-Dien-3-Yl Acetate, the pheromone of the Comstock Mealybug Pseudococcus Comstocki
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
380 3
Ultima descărcare din IBN:
2018-09-03 17:04
SM ISO690:2012
DRAGALINA, Galina; GUDIMA, Alexandru; ABEGAZ, Shimeket; CRAVCENCO, Alexei; IANEV, Ivan. Synthesis of 2,6-Dimethylhepta-1,5-Dien-3-Yl Acetate, the pheromone of the Comstock Mealybug Pseudococcus Comstocki . In: Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii). 2013, nr. 1(61), pp. 140-142. ISSN 1814-3237.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Numărul 1(61) / 2013 / ISSN 1814-3237 /ISSNe 1857-498X

Synthesis of 2,6-Dimethylhepta-1,5-Dien-3-Yl Acetate, the pheromone of the Comstock Mealybug Pseudococcus Comstocki

Pag. 140-142

Dragalina Galina, Gudima Alexandru, Abegaz Shimeket, Cravcenco Alexei, Ianev Ivan
 
State University of Moldova
 
Disponibil în IBN: 26 martie 2014


Rezumat

The Comstock mealybug (CMB) Pseudococcus comstocki (Kuwana) (Rhynchota Pseudo-coccidae) is a highly polyphagous species widespread in Central Asia, Eastern Europe, USA and other regions. It is one of the most serious pest of apple, pear and other agricultural crops. Scientific investigations and field tests demonstrated that 2,6-dimethyl-l,5-heptadien-3-yl acetate is the most attractive one for these species. According to literature, synthesis of this pheromone suffers from low overall yield (cca 9%), as well as increases the self-cost of this compound. Hereby, we report an efficient synthetic route for obtaining of 2,6-dimethyl-l,5-heptadien-3-yl acetate with total yield more than 60%.

Specia Rhynchota Pseudococcidae este o insectă (răspândită în Asia Centrală, Europa de Est, SUA şi în alte regiuni), care distruge culturile agricole. Investigaţiile şi testările pe teren au demonstrat că cel mai eficient remediu în lupta cu acest dăunător este atractantul 2,6-dimetil-l,5-heptadien-3-acetat. Conform datelor din literatura, sinteza atractantului implică o serie de dificultăţi însoţite de reducerea considerabilă a randamentului totalizant (cca 9%) şi, respectiv, determină mărirea sinecostului acestui produs. În studiul de faţă propunem o cale eficientă şi economicoasă de obţinere a 2,6-dimetil-l,5-heptadien-3-acetatului cu un randament general de peste 60%.

Cuvinte-cheie
attractant, agricultural crops, 2, 2, optimization,

filed tests, 1-Chloro-3-methylbut-2-ene, 2-Methylpropenal, 6-Dimethylhepta- 1, 5-dien-3-ol, 6-Dimethylhepta-1, 5-dien-3-yl acetate, acetylation