Manifestările clinice la pacienţii cu modificări cutanate cronologice
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
596 2
Ultima descărcare din IBN:
2020-06-05 18:49
SM ISO690:2012
VIŞNEVSCHI, Anatolie; TCACI, Irina; CHIŞLARU, Leonid. Manifestările clinice la pacienţii cu modificări cutanate cronologice. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2013, nr. 2(38), pp. 211-215. ISSN 1857-0011.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Numărul 2(38) / 2013 / ISSN 1857-0011

Manifestările clinice la pacienţii cu modificări cutanate cronologice

Pag. 211-215

Vişnevschi Anatolie1, Tcaci Irina1, Chişlaru Leonid2
 
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Academia de Ştiinţe a Moldovei
 
Disponibil în IBN: 25 martie 2014


Rezumat

Examinarea unui lot din 90 de femei cu vârsta cuprinsă între 25 şi 60 de ani cu modificări cutanate cronologice bilaterale a constatat riduri în 85,6% din cazuri, inclusiv riduri fi ne în 84,4% cazuri şi riduri grosiere în 65,5% cazuri. În funcţie de gravitate, ridurile fi ne erau uşoare în 33,3% din cazuri, moderate în 46,7% cazuri şi severe în 4,4% cazuri. Ridurile grosiere se prezentau uşoare în 28,9% din cazuri, moderate în 33,3% cazuri şi severe în 3,3% cazuri. Aplicarea mai multor scale pentru cuantifi carea obiectivă a gradului de severitate a pielii îmbătrânite, de asemenea, a constatat cele mai frecvente modifi cări cutanate uşor-moderate.

Examination of a group of 90 women aged 25-60 years with bilateral chronological cutaneous changes found skin wrinkles in 85.6% of cases, including fine wrinkles in 84.4% of cases and coarse wrinkles in 65.5% of cases. Depending on the severity, wrinkles were mild in 33.3% of cases, moderate in 46.7% of cases and severe in 4.4% of cases. Coarse wrinkles were mild in 28.9% of cases, moderate in 33.3% of cases and severe in 3.3% of cases. Application the scales for the objective quantification severity of skin ageing frequently found mild-to-moderate skin changes.

Среди 90 женщин в возрасте 25-60 лет с двусторонними возрастными изменениями кожи, морщины выявлены в 85,6% случаев, в том числе мелкие морщины в 84,4% случаев и грубые морщины в 65,5% случаев.В зависимости от тяжести, мелкие морщины были легкими в 33,3% случаев, умеренными в 46,7% случаев и тяжелыми в 4,4% случаев. Грубые морщины были легкими в 28,9% случаев, умеренными в 33,3% случаев и тяжелыми в 3,3% случаев. Применение шкал для объективного определения тяжести старения кожи также более часто обнаружило лёгкие и умеренные изменения.

Cuvinte-cheie
Îmbătrânirea pielii, modificări cutanate cronologice, riduri fine, riduri grosiere