Asimetria creierului. aspecte anatomice şi funcţionale (Revista literaturii)
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
402 22
Ultima descărcare din IBN:
2020-02-22 00:37
SM ISO690:2012
MOLDOVANU, Ion; ROTARU, Lilia; ODOBESCU, Stela; ROTARU, Victor; GROSU, Oxana; CONCESCU, Diana; LOZAN, Tatiana. Asimetria creierului. aspecte anatomice şi funcţionale (Revista literaturii). In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2013, nr. 2(38), pp. 156-168. ISSN 1857-0011.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Numărul 2(38) / 2013 / ISSN 1857-0011

Asimetria creierului. aspecte anatomice şi funcţionale (Revista literaturii)

Pag. 156-168

Moldovanu Ion12, Rotaru Lilia1, Odobescu Stela1, Rotaru Victor2, Grosu Oxana1, Concescu Diana1, Lozan Tatiana1
 
1 IMSP Institutul de Neurologie si Neurochirurgie,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 25 martie 2014


Rezumat

Majoritatea sistemelor biologice demonstrează un anumit grad de asimetrie [1]. De la specia umană şi până la animalele inferioare variaţiile normale şi specializarea produc asimetrie atât în funcţie, cât şi în structură [2]. La oameni şi alte mamifere cele două emisfere sunt diferite ca şi anatomie sau funcţie. În timp ce examinarea trăsăturilor anatomice majore ale creierului uman nu relevă diferenţe pronunţate dreapta/stânga, o examinare mai detaliată evidenţiază o serie de trăsături asimetrice. Factorii ce stau la baza lateralizării specializate şi a asimetriei se consideră a fi factorii evoluţionari, de dezvoltare, ereditari, de experienţă şi anumiţi factori patologici. Această lucrare reprezintă o sinteză a publicaţiilor disponibile, referitoare la asimetria anatomică şi funcţională a creierului.

Most biological systems reveal some degree of asymmetry [1]. From humans to lower animals, normal variation and specialization produce asymmetries of function and structure. In humans and many other mammals, the two brain hemispheres differ in their anatomy and function [2]. While a superficial examination of the gross features of the human brain do not expose profound left/right differences, a careful examination of its structure emphasizes a variety of asymmetric features. This lateralized specialization and asymmetry are thought to originate from evolutionary, developmental, hereditary, experiential and pathological factors. This paper represents a review of the available studies on functional and structural asymmetry of the brain.

Большинство биологических систем ассиметричны [1]. Нормальные вариации и специализация приводят к функциональной и структурной ассиметрии. У человека и других млекопитающих полушария головного мозга различны по структуре и функции [2]. Внимательное исследование поверхности мозга выявляет некое ассиметричное строение. Латерализация функций и структурная ассиметрия головного мозга обоснованы эволютивными, наследственными, а также патологическими факторами. Представляется обзор данных о функциональной и структурной ассиметрии головного мозга.

Cuvinte-cheie
Asimetria creierului, asimetria ventriculelor cerebrale, cefaleea cronică