Aspecte ale expunerii la violenţă a elevilor. Studiu comparativ
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
421 6
Ultima descărcare din IBN:
2019-07-14 22:35
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
159.9-07+37.015.3 (1)
Psihologie (705)
Fundamente ale educației. Teorie. Politică etc. (1034)
SM ISO690:2012
ROBU, Viorel; ROBU, IulianaElena. Aspecte ale expunerii la violenţă a elevilor. Studiu comparativ. In: Psihologie, revista ştiinţifico-practică . 2013, nr. 4, pp. 15-29. ISSN 1857-2502.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Numărul 4 / 2013 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276

Aspecte ale expunerii la violenţă a elevilor. Studiu comparativ

CZU: 159.9-07+37.015.3
Pag. 15-29

Robu Viorel1, Robu IulianaElena2
 
1 Centrul de Consiliere Educaţională şi Formare Creativă ,,I. Holban”, Iaşi,
2 Asociaţia Psihologilor Profesionişti din România
 
Disponibil în IBN: 24 martie 2014


Rezumat

Expunerea la violenţă reprezintă un concept care, în ultimele decenii, a generat o preocupare din ce în ce mai mare din partea specialiştilor, precum şi a societăţii civile. Eforturile s-au concentrat pe identificarea populaţiilor vulnerabile (copii, adolescenţi, persoane instituţionalizate, bătrâni, femei, minorităţi etnice etc.) şi pe implementarea de programe pentru prevenirea fenomenului. Prezenta anchetă a fost realizată pe un lot de 139 de elevi în clasele V-VIII. Scopul a fost să estimeze prevalenţa expunerii la diferite forme de manifestare a violenţei (în familie, şcoală sau în comunitate), care au fost diferenţiate după severitatea consecinţelor în planul funcţionării fizice, emoţionale şi sociale. Datele au fost colectate cu ajutorul chestionarului Life Experiences Survey (Singer şi al., 1995, 1999). Expunerea la violenţă a înregistrat un nivel comparabil în funcţie de mediul de rezidenţă. Mai mult, frecvenţa expunerii la violenţă a elevilor a prezentat o asociere semnificativă cu frecvenţa angajării în comportamente violente.

The exposure to violence represents a concept wich, in the last decades, has generated an increasing interest from specialists and civil society. Efforts were focused on the identification of vulnerable populations (children, adolescents, institutionalized persons, older people, women, ethnic minorities etc.), as well as the implementation of preventive programmes. The present survey was carried out in a sample of 139 5th-, 6th-, 7th-, and 8th-grade students. Its purpose was to estimate the prevalence of exposure to various forms of violence (in family, school, or community), wich were differentiated based on the severity of their physical, emotional and social consequences. Data were collected using the Life Experiences Survey [6, 7]. The exposure to violence showed a comparable level, as a function of the residence. Moreover, data indicated a significant association between the frequency of exposure to violence in students and frequency of the engagement in violent behaviours.

Cuvinte-cheie
expunere la violenţă, mediu de rezidenţă, studiu comparativ., elevi