Применение арт-терапии для снижения состояния агрессивности в клинике психосоматических расстройств
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
317 3
Ultima descărcare din IBN:
2019-03-25 15:28
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Numărul 4 / 2013 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276

Применение арт-терапии для снижения состояния агрессивности в клинике психосоматических расстройств

Pag. 46-51

Шевченко Росина
 
Одесский государственный медицинский университет
 
Disponibil în IBN: 24 martie 2014


Rezumat

В статье отражены особенности использования арт-терапии как вспо- могательного метода в клинике психосоматических расстройств, преимущества использования арт-терапии в работе с больными с повышенным уровнем агрессивности.

Lucrarea descrie modalităţile de aplicare a terapiei prin artă în reducerea stărilor de agresiune în clinica pentru tulburări psihosomatice. Sunt evidenţiate beneficiile utilizării terapiei prin artă în lucrul cu pacienţii cu nivel crescut de agresivitate.

The paper describes the features of the use of art therapy as an auxiliary method in the clinic of psychosomatic disorders, the benefits of the use of art therapy in working with patients with increased levels of aggression.

Cuvinte-cheie
арт-терапия, психосоматическое отклонение, стрессор, психотерапия,

агрессия