Principii psihopedagogice şi cultural-axiologice aferente comunicării profesionale
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
282 2
Ultima descărcare din IBN:
2019-05-14 19:11
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
37.015.3 (225)
Fundamente ale educației. Teorie. Politică etc. (1308)
SM ISO690:2012
GUŢU, Svetlana. Principii psihopedagogice şi cultural-axiologice aferente comunicării profesionale. In: Revistă de știinţe socioumane . 2013, nr. 3(25), pp. 135-141. ISSN 1857-0119.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Revistă de știinţe socioumane
Numărul 3(25) / 2013 / ISSN 1857-0119 /ISSNe 2587-330X

Principii psihopedagogice şi cultural-axiologice aferente comunicării profesionale

CZU: 37.015.3
Pag. 135-141

Guţu Svetlana
 
Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
 
Disponibil în IBN: 20 martie 2014


Rezumat

Toute action éducative doit se baser sur certains principes. La communication didactique des étudiants économistes se base sur des principes spécifiques. L'établissement et la présentation de ceux-ci constitue le sujet de préoccupation scientifique dans cet article.

Cuvinte-cheie
principes/principes éducatifs/principes de la communication didactique, communication/communication didactique, culture/culture de la communication, étudiant économiste.